Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Aktuality

Pozvánka na setkání dne 31. 8. 2020 od 17 hodin

Městská část Praha 15 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy zadala vypracování
koncepční studie „Centrum Nové Hostivaře a okolí“. Jedním z míst, na které poukazují
tvůrci studie, že je potřeba řešit, je i budova obchodního centra „Taškent“.

Kancelář starosty

Zpráva Rady městské části Praha 15 - nouzový stav, kroky městské části po první vlně koronaviru

Rada i Zastupitelstvo městské části Praha 15 řešilo v červnu a na počátku léta několik závažných věcí.

Zastupitelstvo se na svém červnovém jednání přihlásilo a podpořilo opatření v nouzovém stavu, které Rada i krizový štáb učinily v době prvního nástupu viru SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc Covid-19.

Mimo zajištění celé škály ochranných pomůcek pro bezpečnost pracovníků v sociálních a zdravotnických službách, školských zařízeních, úřadu, hasičů, samosprávy a dalších pracovníků městské části došlo také, s pomocí místních dobrovolných hasičů k plošné distribuci desinfekčního přípravku mezi občany Prahy 15 a s pomocí dobrovolníků také k roznosu balíčků ochranných pomůcek mezi nejstarší seniory.

Aktuálně má městská část vytvořenu „železnou“ rezervu ochranných prostředků a materiálu, finančně pomohlo i hlavní město uvolněním mimořádné dotace na krytí výdajů s krizí spojených.

MČ v médiích a tiskové zprávy