Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Formuláře ke stažení

Obsah

 

Kancelář starosty

  Souhlas se zveřejněním osobních údajů

  Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


Odbor sociální péče

  Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2014

  Velikost souboru: 298,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


Odbor právní a veřejných zakázek

  Žádost o poskytnutí informace

  (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

  Velikost souboru: 28,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


Odbor Občanskosprávních agend

  Žádost o voličský průkaz pro Volby do Evropského parlamentu

  Velikost souboru: 26,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o vystavení duplikátu úmrtního, rodného nebo oddacího listu

  Velikost souboru: 37,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


Odbor stavební

  Ohlášení dokončení stavby

  Velikost souboru: 18,93kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Ohlášení odstranění

  (k § 128 zákona)

  Velikost souboru: 100,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Ohlášení stavby

  (k § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona)

  Velikost souboru: 101,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

  (k § 117 zákona)

  Velikost souboru: 99,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Oznámení záměru (žádost o územní souhlas)

  Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  Velikost souboru: 38,39kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Oznámení změny v užívání stavby

  (k § 127 zákona)

  Velikost souboru: 102,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Společné oznámení záměru

  Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  Velikost souboru: 40,37kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení předčasného užívání stavby

  (k § 123 zákona)

  Velikost souboru: 102,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o přidělení č.p./č.ev.

  Velikost souboru: 265,17kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o stavební povolení

  (k § 110 odst. 1 a 2 zákona)

  Velikost souboru: 98,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o územně plánovací informaci

  Velikost souboru: 109,96kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

  (k § 122 zákona)

  Velikost souboru: 110,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  Velikost souboru: 41,81kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

  Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  Velikost souboru: 39,55kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  Velikost souboru: 40,19kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání společného povolení

  Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  Velikost souboru: 45,55kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

  příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb

  Velikost souboru: 99,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

  příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  Velikost souboru: 94,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


Speciální stavební úřad

  Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

  Velikost souboru: 279,07kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

  Velikost souboru: 311,38kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

  Velikost souboru: 447,15kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

  Velikost souboru: 289,65kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

  Velikost souboru: 339,32kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

  Velikost souboru: 331,53kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

  Velikost souboru: 309,32kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

  Velikost souboru: 298,23kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

  Velikost souboru: 304,54kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

  Velikost souboru: 304,05kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

  Velikost souboru: 307,86kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

  Velikost souboru: 384,81kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o stavební povolení k vodním dílům

  Velikost souboru: 386,67kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

  Velikost souboru: 424,52kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

  Velikost souboru: 316,43kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


Odbor dopravy

  Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství

  Velikost souboru: 24,88kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Oznámení o zrušení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

  Velikost souboru: 14,30kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Plná moc - vyhrazené parkování pro osoby těžce zdravotně postižené

  Velikost souboru: 13,13kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení připojení na pozemní komunikaci

  Velikost souboru: 31,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Velikost souboru: 37,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Velikost souboru: 38,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

  Velikost souboru: 39,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřízení a užívání vyhrazeného parkoviště pro osobní vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

  Velikost souboru: 18,63kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro audiovizuální tvorbu

  Velikost souboru: 54,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro jiné zábory

  Velikost souboru: 56,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro lidově technickou zábavu

  Velikost souboru: 53,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro prodejní stánky - místo pro nabídku zboží

  Velikost souboru: 55,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro umístění přenosného reklamního zařízení

  Velikost souboru: 35,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro umístění reklamního zařízení

  Velikost souboru: 35,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro vyhrazené parkování

  Velikost souboru: 35,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovisko pro umístění přenosného reklamního zařízení

  Velikost souboru: 33,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovisko pro umístění reklamního zařízení

  Velikost souboru: 33,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovisko pro vyhrazené parkování

  Velikost souboru: 34,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání povolení připojení staveniště na pozemní komunikaci

  Velikost souboru: 30,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rozhodnutí k dodatečnému povolení zvláštního užívání komunikace

  Velikost souboru: 39,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o změnu vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

  Velikost souboru: 18,09kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Žádost rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, rozhodnutí o uzavírce a nařízení objížďky

  Velikost souboru: 101,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


Odbor Životního prostředí

  Formulář k povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

  Velikost souboru: 279,73kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Ohlášení užívání veřejného prostranství v zeleni

  Velikost souboru: 69,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

  Velikost souboru: 342,48kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat

  Velikost souboru: 245,38kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

  (§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zák.)

  Velikost souboru: 410,67kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

  (§ 14 odst. 1 vodního zákona)

  Velikost souboru: 313,66kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

  (§ 14 odst. 1 vodního zákona)

  Velikost souboru: 97,45kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

  (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

  Velikost souboru: 319,01kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

  (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

  Velikost souboru: 288,42kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních1) nebo o jeho změnu

  (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

  Velikost souboru: 289,16kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

  (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

  Velikost souboru: 308,03kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

  (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

  Velikost souboru: 310,26kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky1) do kanalizace nebo o jeho změnu

  (§ 16 odst. 1 vodního zákona)

  Velikost souboru: 389,24kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

  (§ 115 odst. 17 vodního zákona)

  Velikost souboru: 272,79kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

  Velikost souboru: 241,71kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

  (§ 30 odst. 6 vodního zákona)

  Velikost souboru: 141,87kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek

  (§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)

  Velikost souboru: 179,21kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

  (§ 38 odst. 3 vodního zákona)

  Velikost souboru: 130,88kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona)

  Velikost souboru: 188,39kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání loveckého lístku

  Velikost souboru: 595,57kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o vydání rybářského lístku

  Velikost souboru: 441,51kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)

  Velikost souboru: 39,76kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


Odbor živnostenský

  Organizační složka

  Velikost souboru: 81,78kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Oznámení o změně registračních údajů

  Velikost souboru: 250,59kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

  Velikost souboru: 1,05MB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu

  Velikost souboru: 1,04MB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Pokyny ke změnovému listu

  Velikost souboru: 1,05MB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Prohlášení odpovědného zástupce

  Velikost souboru: 79,33kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Přihláška k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR

  Velikost souboru: 165,74kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

  Velikost souboru: 109,35kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Přihláška k registraci pro fyzické osoby

  Velikost souboru: 192,56kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

  Velikost souboru: 140,00kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Přihláška k registraci pro právnické osoby

  Velikost souboru: 191,55kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Příloha - Odpovědný zástupce

  Velikost souboru: 100,24kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Příloha - Provozovny

  Velikost souboru: 92,29kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Příloha - předmět podnikání

  Velikost souboru: 75,79kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Příloha - Statutární orgán

  Velikost souboru: 89,95kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Příloha - Statutární orgán právnická osoba

  Velikost souboru: 92,62kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu

  Velikost souboru: 82,08kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Příloha pro správu sociálního zabezpečení

  Velikost souboru: 89,73kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné

  Velikost souboru: 103,40kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Základní JRF pro fyzickou osobu

  Velikost souboru: 105,82kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Základní JRF pro právnickou osobu

  Velikost souboru: 100,48kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Změnový list

  Velikost souboru: 102,38kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Zvláštní příloha pro Finanční úřad

  Velikost souboru: 97,29kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


  Žádost o zrušení registrace

  Velikost souboru: 98,32kB, formát PDF

  Soubor ke stažení


Odbor školství, kultury a zdravotnictví

  Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu

  Velikost souboru: 47,71kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Veřejnoprávní smlouva

  Velikost souboru: 17,53kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Výpůjční řád

  Výpůjční řád mobilního ozvučovacího zařízení QTX QX15PA, které obsahuje řečnický systém, 2x ruční bezdrátový mikrofon a dálkové ovládání.

  Velikost souboru: 37,96kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


  Vyúčtování dotace

  Velikost souboru: 38,50kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o poskytnutí individuální dotace

  Velikost souboru: 69,00kB, formát DOC

  Soubor ke stažení


  Žádost o poskytnutí programové dotace

  Velikost souboru: 34,01kB, formát DOCX

  Soubor ke stažení


Externí odkazy