Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

PREVENCE DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI

Informace v této části přináší souhrn prvků komunikační a dopravní infrastruktury, jak jsou navrhovány hlavnímu městu Praha k doplnění, výměně, instalaci, apod. v podobě, ve které ji letos v březnu přijalo místní zastupitelstvo v rámci „Postoje k podobě dopravy na území Praha 15“

Podrobnosti

PRIORITY REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Letos v březnu přijalo místní zastupitelstvo v rámci „Postoje k podobě dopravy na území Praha 15“ priority rekonstrukcí komunikací včetně návrhů Hlavnímu městu Praha na jejich organizační participaci při jejich přípravě.

Podrobnosti