Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Hlasatel - časopis MČ Praha 15

Hlasatel vychází v MČ Praha 15 měsíčně, mimo srpen.

Vydává:
Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, IČ: 231355

Usnesení Rady MČ Praha 15: č. R-100 ze dne 23.1.2019 (PDF, 214 kB)

Redakční rada:

Předseda redakční rady: Václav Bílek
Redakční rada: Pavlína Nejedlíková
  Ing. Dana Benešová, Ph.D.
  Karolína Skrčená
  Pavel Fingr
  Marie Zdeňková
  Michal Brož
Tajemník: Kateřina Rathausová

 

Jednací řád Redakční rady Hlasatele (PDF, 190 kB)

Termíny Redakční rady na rok 2020
20.1., 19.2, 18.3., 20.4., 20.5., 22.6., 19.8., 21.9., 21.10., 18.11. a 16.12.
Jednání se budou konat od 12:30 hodin v budově ÚMČ Praha 15, 5. patro, č. dv. 512

Statut (PDF, 213 kB)

Etický kodex inzerce (DOC, 17 kB)
Ceník inzerce (PDF, 465 kB)

Závazná objednávka pro řádkovou inzerci (PDF, 453 kB)
Závazná objednávka pro plošnou inzerci (PDF, 442 kB)

Souhlas se zveřejněním osobních údajů (DOCX, 586 kB)
 

Vážení spoluobčané,
v případě vašeho zájmu o uveřejnění fotografie svého potomka v rubrice „Nově narozené děti“ nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech: 281 003 522, 281 003 513 nebo na e-mailu: hlasatel@praha15.cz.
Podmínkou uveřejnění je podepsání souhlasu se zveřejněním osobních/citlivých údajů za účelem informace o narození dítěte, který je ke stažení výše.

Křížovka
Zbrusu nová je v Hlasateli křížovka, na kterou jste se nás často ptali. Luštitelé mohou tajenku odesílat e-mailem na adresu krizovka@praha15.cz, redakční rada vždy vybere jednoho náhodného výherce, kterého přímo osloví a předá mu výhru. Věříme, že vám luštění křížovky přinese alespoň trochu radosti a možná i odpočinku.

Pokud časopis Hlasatel ve schránce nenaleznete, obraťte se s reklamací na Českou poštu, a.s., Veronské náměstí 403, Praha 10, Horní Měcholupy nebo na telefonní číslo +420 954 210 900.

Ani tato reklamace nepomohla? Dejte nám vědět na e-mail: hlasatel@praha15.cz.
Uveďte jméno, ulici a číslo domu a také číslo vydání časopisu, který nebyl doručen.

 

 

Redakce:
Ing. Dana Benešová, Ph.D.
Tel.: 281 003 522
e-mail: hlasatel@praha15.cz

Inzerce:
e-mail: inzerce@praha15.cz

 


Formuláře

    Souhlas se zveřejněním osobních údajů

    Velikost souboru: 586,33kB, formát DOCX

    Soubor ke stažení


Soubory ke stažení