Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Kronika MČ Praha 15

Historie

Zákon č. 80 ze dne 30. ledna 1920 Sbírky zákonů a nařízení státu československého, který platil do léta 2006, uložil všem obcím povinnost založit a vést pamětní knihu obecní. Zápisy provádí kronikář, ustanovený obecní radou nebo zastupitelstvem. Podle této litery zákona vznikla i v obci Horní Měcholupy v roce 1923 kronika nazvaná Pamětní kniha Měcholup Horních. Hostivař nikdy kroniku nevedla, neboť byla od roku 1922 součástí  Prahy XIII.

1. kniha - Pamětní kniha obce Horní Měcholupy - zápisy let 1923 - 1985

Prvním kronikářem byl Josef Hroch, který zapsal dostupný historický vývoj obce. Jeho poslední zápis končí datem 26. dubna 1930.
Dne 28. října 1945 převzal kroniku Josef Hrala. Doplnil chybějící léta 1930 až 1945 a pokračoval v zápisech až do roku 1949.
Od 26. ledna 1961 pokračoval v zápisech kronikář Zdeněk Oplt, který opět nejprve doplnil chybějící léta 1950 - 1959 a v nadepsaném období let 1960 - 1965 zápisy ukončil rokem 1962.
V roce 1986 založili naši předchůdci kroniku novou. Bohužel, nedoplnili chybějících dvacet let a kroniku zakončili zápisem za rok 1988.
Rada místního zastupitelstva MČ Praha - Horní Měcholupy na svém 16. zasedání dne 4. srpna 1993 pověřila starostu Ing. Jana Podzimka, referentku Elisabeth Tadialovou a sekretářku starosty a zastupitelstva Marii Zdeňkovou vedením kroniky a jejím doplněním. A tak byla původní Pamětní kniha Měcholup Horních částečně doplněna o léta 1966 až 1985. Vazba je z červené koženky se zlatým nápisem PAMĚTNÍ KNIHA obce Horní Měcholupy. Má 270 stran a rozměry 33 cm x 24 cm x 3 cm. Kniha je psána ručně. Nyní v Archivu hl. m Prahy.

2. kniha - Kronika obce Horní Měcholupy - zápisy let 1986 - 1994

Druhá kronika obce zachycuje atmosféru let 1986 až 1994, kdy končí jedna historická etapa Městské části Praha - Horní Měcholupy a vzniká nová Městská část Praha 15, sloučením Horních Měcholup a Hostivaře. Od roku 1989 byla doplněna. Vazba je z červené koženky se zlatým nápisem KRONIKA. Ručně je popsáno 91 stran a rozměry knihy činí 42 cm x 30,5 cm x 4,5 cm.  Nyní v Archivu hl. m Prahy.

3. kniha - Kronika MČ Praha 15 -  zápisy let 1995 - 1998

Rok 1995 se již plně odehrává ve znamění vzniku nové Městské části Praha 15, která při výkonu samostatné působnosti zahrnuje i nové katastrální území Hostivaře a v přenesené působnosti dokonce dalších devět městských částí. Se vznikem nové městské části přechází malý místní úřad s třiceti zaměstnanci na úřad obvodního typu se stopadesáti zaměstnanci a podstatně se rozšiřuje i množství zpracovávaného materiálu do kroniky. Bohužel, historie Hostivaře je neznámá, neboť byla od roku 1922 součástí Prahy XIII. a nikdy nevedla vlastní obecní kroniku. V rámci propojení historického vývoje celého regionu, vznikl ve spolupráci s PhDr. Jiřím Bartoněm Letopis území Prahy 15, který popisuje vývoj událostí a souvislostí od prehistorie až po současnost, tzn. od roku 5500 př. n. l. až do roku 1994, a tím vznikl ucelený pohled na vývoj, mnohdy i v zápisech chybějících událostí. Kronika je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem PAMĚTNÍ KNIHA PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 22 cm x 3,5 cm a má 384 ručně popsaných stran. Nyní v Archivu hl. m Prahy.

4. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápisy let 1999 - 2000

Tato kronika je již vedena podle předepsaných náležitostí, zápis je řazen do jednotlivých kapitol podle oblastí a v rámci kapitol jsou události popsány dle časové posloupnosti. Kromě zápisů let 1999 - 2000 obsahuje i popis území Prahy 15 a medailonky čtyř významných osobností Prahy 15 - Antonína Švehly, Bohuslava Mráze, Arnošta Staňka a Akad. malíře Jaroslava Chudomela. Kronika Městské části Praha 15 je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 22 cm x 3,5 cm a má 364 ručně popsaných stran. Nyní v Archivu hl. m Prahy.

5. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápisy let 2001 - 2004

Celkově pátá kniha - a třetí Kronika Městské části Praha 15 - kromě zápisů čtyř let ze současnosti obsahuje i historii továrny Prakab, vznik četnictva či farnosti v Hostivaři. Dále medailonek F. X. Šaldy a další zajímavosti související se zápisem. Kronika obsahuje 812 ručně psaných stran. Je opět vázaná v hnědé kůži a má rozměry 30,5 cm x 22 cm x 5,5 cm. Na titulní straně nese zlacený nápis KRONIKA MČ PRAHA 15.  Nyní v Archivu hl. m Prahy.

6. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápisy let 2005 - 2007

Šestá kniha - a čtvrtá Kronika Městské části Praha 15 - je na konci, po zápisech tří let, doplněna o „Přehled duchovních správců v Hostivaři a jejich životní příběhy“. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 22 cm x 5,5 cm a má 808 ručně psaných stran.

7. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2008

Sedmá kniha je první psaná na počítači a následně svázaná (důvod - zranění pravé ruky kronikářky) a obsahuje zápis za jeden rok, rozšířený o historii továrny Františka Štěpánka Obus a historii Ústředního hřbitova u Hostivaře. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 2 cm a má 91 stran psaných na počítači.

8. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2009

Obsahem osmé knihy je kromě zápisu událostí roku 2009 i historie hostivařských továren TECHO a Pražské papírny Hlavatý a všech ostatních hostivařských továren, které projektoval Bohumil Hypšman, tj. Strojírna Podhajský, Mlýny a pekárny, bývalé Pražské sklárny, Filmové ateliéry HOST,  Sušárna Dr. Čapka a následně Tabáková režie, Káš a Werner a následně J. Kameníček i továrna Františka Štěpánka. Dále obsahuje historii bývalého plynojemu v Horních Měcholupech a dějiny bývalé tvrze - dnes Toulcova dvora. Na závěr kniha obsahuje medailonky významných osobností Prahy 15 z kultury a sportu. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3 cm a má 130 stran psaných na počítači.

9. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2010

Devátá kniha kromě zápisu událostí roku 2010 obsahuje historii pohostinských zařízení v Praze 15 (od krčem po pizzerie), dále dějiny továrny Benjamin Frágner později Zentiva a Léčiva, historii odhalování fresek v hostivařském kostele, historii knihovny v Hostivaři, ale i historii turistického klubu TC Marius a další zajímavosti. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3 cm a má 139 stran psaných na počítači.

10. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2011

Desátá kniha opět rozšiřuje zápis roku o historii koupališť a Hostivařské přehrady, včetně dějin Mouchova mlýna, kterými doplňuje zápis o aktuálním odbahnění přehrady. Dále se věnuje historii obce Baráčníků a ochotnickému spolku Havlíček v Horních Měcholupech. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3,5 cm a má 143 stran psaných na počítači.

11. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2012

V jedenácté knize je zápis rozšířen, v souvislosti se zásadní změnou dopravy o její historii na území Prahy 15, o dějiny školství v Praze 15 v souvislosti s 310. výročím a o pověsti, báje a legendy o Praze 15. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3 cm a má 142 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.

12. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2013

Dvanáctá kniha kromě zápisu událostí roku 2013 obsahuje také popis Povodně 2013 v Hostivaři, historii SDH Horní Měcholupy, akce Roku Antonína Švehly a historii areálu Golfu Hostivař. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 3,5 cm a má 153 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.

13. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2014

Ve třinácté knize je zápis událostí ze všech oblastí života Prahy 15 rozšířen, v souvislosti se zásadní změnou nádraží Hostivař, o  historii železniční dopravy na území Prahy 15. Kniha je vázaná v tmavě hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 3,5 cm a má 181 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.

14. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2015

Čtrnáctá kniha, kromě zápisu ročních událostí, obsahuje navíc historii Filmových ateliérů a přehled filmů a televizních seriálů, které se natáčely v Hostivaři a blízkém okolí, stručnou historii hromadné dopravy v Praze ke 140. výročí, přehled budování železniční stanice, přehled významných stromů v Praze 15, o odhalení nových pomníků Antonínu Švehlovi v Praze a ČR, o Mistrovství světa v ledním hokeji a ubytování ČS hokejistů v Hostivaři, o historii U-rampy a skateparku a mnoha dalších zajímavostech. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 4 cm a má 205 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.

Dne 11.8.2015 došlo, v souladu s archivním zákonem, k předání prvních pěti kronik do Archivu hl. m Prahy. Tam budou knihy profesionálně ošetřeny, dle potřeby restaurovány (nejstarší kronika) a do půl roku budou pořízeny digitální kopie ručně psaných knih, které budou zároveň veřejně přístupné na webových stránkách archivu pro badatelskou veřejnost.

Všechny ostatní kroniky, které zůstávají na radnici, jsou uloženy v pevných obalech a před poškozením nebo zcizením jsou chráněny v uzamčeném trezoru.

 

15. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2016

Patnáctá kniha, stejně jako všechny předešlé, obsahuje zápis událostí MČ Praha 15, rozdělený do deseti kapitol, podle jednotlivých oblastí. Kromě všech důležitých akcí a zajímavostí je zápis rozšířen o historii „Továrny na kartáčnické zboží“ až po Pekárnu Kontinua, o historii Pěveckého a hudebního spolku Smetana, o historii jednotlivých statků a mlýnů, včetně rodů, po kterých jsou pojmenovány a mnoho dalších zajímavostí. Kniha je vázaná v tmavě hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ Praha 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 5 cm a má, včetně barevných příloh, celkem 244 stran.

16. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2017

V šestnácté knize je zápis událostí ze všech oblastí života MČ Praha 15 (tzn. radnice a veřejný život, Hlasatel, policie a hasiči, obchod a služby, bytová politika, investice, doprava, životní prostředí, farnost, sociální oblast, zdravotnictví, školství, kultura, spolky a sport) rozšířen o podrobnou historii Parního mlýna (Hostivařské mlýny a pekárny, a. s.) a Filmových ateliérů HOST, o filmech natočených v hostivařských ateliérech, o historii Toulcova dvora a hospůdky Na Kačabce a mnoho dalších zajímavostí. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15 – 2017, o rozměrech 31 cm x 22 cm x 4,5 cm a má 221 stran psaných na počítači, včetně barevných příloh.

17. kniha – Kronika MČ Praha 15 – zápis roku 2018

Sedmnáctá kniha kromě zápisu událostí roku 2018, ze všech oblastí života městské části, se podrobněji věnuje i prvnímu písemnému záznamu o existenci Hostivaře v souvislosti s  950. výročím, jednomu z největších požárů v Praze bývalé historicky úspěšné továrny strojíren Ing. O. Podhajského, krátkému shrnutí historie České pošty v Horních Měcholupech, přehledu počtu předaných bytů od roku 2000 nebo, co vše bylo připraveno k výročím Ant. Švehly v roce 2018 a mnoho dalších informací a zajímavostí. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA  - 2018, o rozměrech 31 cm x 22 cm x 5 cm. Obsahuje 211 stran psaných na počítači a 30 stran barevných příloh. Samozřejmou součástí kroniky jsou i povinné přílohy, jako např. 5 fotoalb, tisková a výstřižková dokumentace, tzn. fotografie, novinové články, plakáty, pozvánky apod.

18. kniha – Kronika MČ Praha 15 – zápis roku 2019

Zápis roku 2019 obsahuje v deseti tematických kapitolách chronologicky řazené události ze všech oblastí života MČ Praha 15. Kromě současných aktualit zápis obsahuje i čtyřletý průběh výstavby komunitního centra Farní dvůr nebo historii Jednoty „Orla“ československého v Praze XIII. – Hostivaři od 23. července 1933 a mnoho dalších informací a zajímavostí. Samozřejmou součástí kroniky jsou i povinné přílohy, jako např. 5 fotoalb, tisková a výstřižková dokumentace, tzn. fotografie, novinové články, plakáty, pozvánky apod. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA  - 2019, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 4 cm a má, včetně barevných příloh, celkem 221 stran. Je chráněna pevným obalem.

Kroniky na webu

Slib byl splněn a v průběhu roku 2016 bylo prvních pět kronik - do roku 2004 – zpřístupněno na webových stránkách Archivu hlavního města Prahy.

Činnost kronikáře

Od roku 1993 je kronikářkou MČ Praha 15 paní Marie Zdeňková, autorka nebo spoluautorka řady publikací o MČ Praha 15 a o Antonínu Švehlovi. Městskou část prezentovala více jak čtyřmi desítkami výstav fotografií v ČR i zahraničí, pohlednicemi, nástěnným kalendářem a mapami Prahy 15. Vytvořila podklady na informační tabule Stezek historií Hostivaře a Horních Měcholup.

Kromě psaní textového zpravodajství, rozsáhlé fotodokumentace a dokladů o současném životě v regionu, které jsou povinnou součástí příloh kroniky, kronikářka současně vede archiv kroniky, tzn. shromažďuje, třídí a eviduje doklady o historii - písemné dokumenty, staré fotografie, obrázky, pozvánky, plakáty, odznaky a další památky - zachycující  různé oblasti života našich předků v Praze 15.

V březnu 2015 obdržela od Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska ocenění - titul Kronikář roku 2014.

V této souvislosti se obracím i na Vás, vážení spoluobčané, s prosbou o spolupráci např. zapůjčením starých fotografií, pohlednic či obrázků, článků nebo novin, plakátů, pozvánek, map apod. na upřesnění a doplnění některých historických událostí a zajímavostí, které si zaslouží, aby byly uchovány pro příští generace. Věřím, že se najdou lidé, kteří mi pomohou vytvořit plastický obraz minulého i současného života naší městské části.

Zpřístupnění kroniky

Zájemcům o historické zápisy v kronice MČ Praha 15 je umožněno nahlížet do kronik na základě § 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v úředních hodinách a po předchozí domluvě a za přítomnosti kronikářky. Zpřístupnění zápisů se děje zpravidla ve formě nahlídnutí do originálu nebo vytištěných opisů kroniky, dle uvážení kronikáře.

Kontakt na kronikáře

S dotazy a konzultacemi na téma historie Horních Měcholup a Hostivaře můžete kontaktovat kronikářku MČ Praha 15 paní Marii Zdeňkovou na e-mailu:  marie.zdenkova@praha15.cz  nebo tel.: 281 003 418.