Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace o silničních uzavírkách v Praze 15 a okolí


Uzavírky a omezení provozu v Praze 15 a okolí 
(uvedeny pouze omezení s větším vlivem na automobilový provoz)


Oprava dálnice D1 od km 2,35 do km 11,2 (exit Chodov až exit Modletice)
dokončení opravy dálničního úseku (aktuální info ŘSD ČR)

Termín:  pátek 12.6. 2020 do konce října 2020

Největší omezení dopravy budou v úseku u Průhonic, dle ŘSD bude třeba počítat i s průběžným, časově omezeným, uzavíráním výjezdů z dálnice, zejména exitů 8 (Čestlice) a exitu 6 (Průhonice). Bližší info ŘSD najdete ZDE 


Omezení provozu – Štěrboholská spojka, k.ú. Štěrboholy
- rekonstrukce vozovky jízdního pásu ve směru jízdy do centra

Termín: 2. etapa 22.6. 2020 – 18.8. 2020  uzavírka pravého jízdního pruhu
( po dobu rekonstrukce bude zachován provoz dvěma pomocnými jízdními pruhy v každém směru jízdy )

Investor:    TSK hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha 1 – Staré Město, IČ: 034 47 286
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5

Vydal : příslušný silniční správní úřad  – MHMP – Odbor pozemních komunikací a drah

 

Uzavírka – ul. K dálnici, k.ú. Uhříněves

Termín: 16. 03. 2020  -  srpen 2020

odkaz zde:
https://www.praha22.cz/mestska-cast/doprava/uzavirky-a-objizdky/uzavirka-komunikace-k-dalnici-3554cs.html

Objízdná trasa obousměrně po  komunikacích Žampionová, Františka Diviše, Podleská, Přátelství

Investor : Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Zhotovitel : Čermák a Hrachovec a. s., Smíchovská 929/31, 155 00  Praha 5 - Řeporyje

Vydal : příslušný silniční správní úřad  – ÚMČ Praha 22  – OŽPD


Uzavírka – ul. Ke křížkám

Inženýrské sítě + rekonstrukce komunikace

Termíny:  I. etapa  27.7. 2020 – 13.9. 2020
                 II. etapa  14.9. – 30.10. 2020

V I. etapě stavba umožní vjezd ve směru od centra pro vozidla IZS a SDH Dubeč do ulice Winklerova a do sousedního areálu na pozemcích 1005/31 a dalších, k.ú. Dubeč, Praha 10. Příjezd do Winklerovy ulice pro rezidenty bude zajištěn na základě předběžného projednání mezi MČ Praha – Dubeč a SVJ Winklerova.

Ve II. etapě bude příjezd do ulic Ke korunce a Winklerova možný pouze od Běchovic. Objízdná trasa bude vedena po komunikacích náměstí U lípy svobody, Ke kolodějskému zámku, K Dubči, K Běchovicům, Do panenek, Českobrodská.

Vydal : příslušný silniční správní úřad  – ÚMČ Praha 15 - OD

 

Tisková zpráva ROPID ze 25.6.2020

Letní prázdninový provoz PID (27. 6. – 31. 8. 2020)

Aktuálně Pražskou integrovanou dopravou denně cestuje o cca 30-35 % méně lidí než obvykle. Odhady říkají, že o prázdninách bude ve srovnání s běžnými měsíci (tedy mimo prázdniny) hromadnou dopravou cestovat cca o 35 % méně lidí. V jiných letech přitom prázdninový pokles činil okolo 20 % cestujících. Neznamená to však, že by hromadná doprava byla o prázdninách omezena v takovémto rozsahu – prázdninový provoz bude na většině linek odpovídat tomu, který byl zaveden v létě 2019.

Mírně bude oproti loňsku omezen večerní a noční provoz, u autobusů pak provoz mimo špičku a o víkendech. Toto opatření souvisí jak s nižším počtem návštěvníků metropole, tak s rostoucími výpadky daňových příjmů i tržeb, které Praha kvůli aktuální situaci zažívá. Jízdenky pro jednotlivou jízdu a krátkodobé jízdenky, které využívají především turisté, tvoří velkou část tržeb PID. Nižší zdroje těchto příjmů lze přitom očekávat i příští rok. Hlavní město udělá maximum pro zachování co největšího rozsahu nabídky PID, nicméně vzhledem k problematické situaci na straně příjmů je nutné činit objednávku spojů se zvýšeným rozmyslem.   

Metro

Oproti aktuálnímu provozu v červnu 2020 dojde v pracovní dny ve špičkách k prodloužení intervalů na jednotlivých linkách o 10 až 45 sekund. O víkendech a svátcích pojedou soupravy na všech linkách nadále v intervalu 7,5 minuty, tedy stejně jako loni v létě. Na všech linkách dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu ze 7,5 na 10 minut o cca hodinu a půl dříve, již po 21. hodině.

Druhý červencový týden (od soboty 4. 7. do neděle 12. 7.) budou pokračovat potřebné výměny dřevěných pražců v tunelech linky metra C. Linka C bude v provozu pouze v úsecích Letňany – Hlavní nádraží a Pražského povstání – Háje. V uzavřeném úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání zajistí náhradní dopravu autobusová linka XC.

Tramvaje

Po dobu prázdnin nebudou v provozu linky 13, 21 a 23 (z důvodu absence turistů). Zrušení linky 13 v souvislosti s výlukou Starostrašnické ulice bude kompenzováno zachováním provozu linky 4, která o prázdninách běžně nejezdí. Linka 16 bude celotýdenně provozována pouze v trase Lehovec – Kotlářka.

U většiny linek dojde v ranní špičce ke standardnímu prodloužení intervalů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut, v odpolední špičce budou nadále platné intervaly nasazené v červnu 2020 (v podobě shodné s ranní špičkou). U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval v ranní špičce změní ze 4 na 5 minut a kolem poledne z 5 na 6 minut. Na všech linkách bude o prázdninách prodloužen večerní interval z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u páteřních linek 9, 17 a 22 ze 7,5 na 10 minut).

U linek 2 a 15 bude od začátku prázdnin obnoven večerní provoz po čase 22:30 a od 13. července pak umožní provozní situace Dopravního podniku hl. m. Prahy na linku 15 opět nasadit soupravy nebo kloubové tramvaje.

Během prázdnin nebude kvůli výraznému poklesu poptávky v nočním období posilován noční provoz o víkendech a svátcích, všechny noční tramvajové linky budou jezdit jako dosud celotýdenně v intervalu 30 minut.

Během obou prázdninových měsíců budou pokračovat výluky mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy (Sídlištěm Barrandov) a ve Starostrašnické ulici.

Autobusy

Provoz městských autobusových linek bude omezen v rozsahu srovnatelném s loňskými prázdninami. Mírně větší počet linek bude mít sjednocené intervaly v ranní a odpolední špičce na 10 minut, či prodloužené intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut. Na řadě linek dojde o prázdninách k večernímu prodloužení intervalu z 15 na 20 minut o cca hodinu až hodinu a půl dříve, již po 21. hodině (u několika linek z 30 na 40 minut).

O letních prázdninách nebudou již tradičně v provozu školní linky a spoje (např. na lince 177 v úseku Volha – Chodov) ani autobusové linky 122 a 182. Školní linky 255, 256, 259, 260, 262, 266, 267, 269 a 272 budou s ohledem na různý konec vyučování ve školách mimo provoz již od pondělí 29. června, linky 251, 252, 261, 265, 271 a 275 budou mimo provoz až od středy 1. července. Linka 143 nebude v provozu o víkendech a svátcích, na lince 168 nepojedou vložené spoje mezi Novými Butovicemi a Nemocnicí Na Homolce a linka 196 bude celotýdenně provozována pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov.

Od začátku prázdnin se obnovuje večerní provoz po čase 22:30 na většině autobusových linek s výjimkou linek 100, 101, 130, 158, 160, 168, 230 a 247.

V souvislosti se zásadním poklesem odbavených cestujících na letišti bude nadále pokračovat omezený provoz na linkách 100 a 119, nebude v provozu ani linka AE.

Během prázdnin nadále nebude posilován noční provoz o víkendech a svátcích, všechny páteřní noční autobusové linky budou jezdit celotýdenně v intervalu 30 minut.

Vlaky

Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů. Pokračovat budou omezení provozu kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří (s odklonem spěšných vlaků z Hostivaře přes Libeň na Masarykovo nádraží), mezi Radotínem a Dobřichovicemi a v první polovině července rovněž na trati Praha Masarykovo nádraží – Kladno.

Ve stanici Praha-Vršovice již přestup mezi vlakovými spoji i přechod celého prostoru nádraží od pondělí 22. června usnadňuje nově otevřená provizorní lávka.

Letní autobusová výluka Štěchovice – Slapy

Během celých letních prázdnin (konkrétně již od pátku 26. 6. 2020) bude zcela uzavřena silnice II/102 mezi Štěchovicemi a Slapy. Pro cesty linkami 360, 361 a 390 dál za Štěchovice je nutné počítat s výraznými změnami tras těchto linek a s prodloužením cestovní doby. Linka 360 bude vedena mezi Prahou a Chotilskem po dálnici D4 přes Dobříš, Žel. st. a Nový Knín, linka 361 pojede mezi Štěchovicemi a Slapy přes Vysoký Újezd. Linka 390 bude mezi Štěchovicemi a Rabyní zrušena a nahrazena linkou 361. Linka 438 bude ve směru od Benešova zkrácena do Vysokého Újezdu a nahrazena linkou 361.

Více informací

Prázdninové jízdní řády a podrobné informace o jednotlivých výlukách budou standardně zveřejněny na internetových stránkách www.pid.cz, www.dpp.cz, ve vyhledávačích spojení i v mobilní aplikaci PID Lítačka, posléze samozřejmě i na zastávkách. K dispozici je také infolinka PID 234 704 560 nebo DPP 296 19 18 17.

Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID

 

 

aktualizace ke 20.7.2020
Zpracoval: Michal Frauenterka, místostarosta MČ Praha 15 pro dopravu
Podklady: odbor dopravy, hlavní město Praha

MČ v médiích a tiskové zprávy