Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Informace o území

Obec Hostivař byla připojena k Praze v roce 1922 a začleněna do obvodu Praha XIII. Od roku 1960 je součástí obvodu Praha 10. Obec Horní Měcholupy v roce 1922 náležela k říčanskému okresu, od roku 1949 k okresu Praha venkov a v roce 1968 byla připojena k obvodu Prahy 10. Zůstal zachován MNV Horní Měcholupy jako prvoinstanční správní orgán. Dnem voleb 18.11.1994 vznikla MČ Praha 15 (na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/14 ze dne 23.6.1994). Území MČ Praha 15 tvoří 2 katastrální území Hostivař a Horní Měcholupy.

Katastrální území rozloha k.ú. (v ha) v MČ % plochy k.ú. na MČ podíl na rozloze MČ (v %) Praha od roku První písemné záznamy
Horní Měcholupy 225 100 22 1968 1309 (1293)
Hostivař 800 100 78 1922 1068
PRAHA 15 1025 0 100 1994 0

 

Správní působnost městské části

Od 1. 7. 2001 MČ Praha 15 vykonává úkoly státní správy podle Statutu hl. m. Prahy i pro MČ Praha - Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. Z hlediska ústředních orgánů státní správy (FÚ, Pošta, Soud, St. zastupitelství...) náleží MČ Praha 15 k obvodu PRAHA 10.

Městské části hl. m. Prahy více statistických informací zde https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce

 

Ze sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 2011

Městská část počet
obyvatel
počet
domů
rodinných
domů
bytových
domů
počet
bytů
v rodinných
domech
v bytových
domech
PRAHA 15 30543 1909 1247 600 13817 1647 12109

Zdroj: Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) - 2011
https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw (21.9.2015)

 

Počet obyvatel podle ČSÚ k 31.12. roku:

2011 30954 2016 33286
2012 31066 2017 33839
2013 31139 2018  
2014 31860 2019  
2015 32590 2020  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce (31.12.2017)

 

Ze sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 2001

Městská část počet obyvatel počet domů počet bytů
PRAHA 15 27410 1651 11302

Zdroj: Souhrnné informace o 57 městských částech 2004-2013 https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce (21.9.2015)

 

Vývoj v počtu obyvatel podle ČSÚ k 31.12. roku:

2001 27162 2006 28101
2002 26939 2007 29213
2003 27144 2008 29902
2004 27120 2009 30442
2005 27552 2010 31015

Zdroj: Městské části hl. m. Prahy https://www.czso.cz/csu/xa/mesta_a_obce (21.9.2015)