Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Od 2. října 2014 vítá své návštěvníky nová Stezka historií Horních Měcholup, která navazuje na stávající Stezku po historii Hostivaře.

Stezky vytvářejí dva okruhy, které se prolínají v symbolickém tvaru nekonečna na místě archeologické i přírodní památky hradiště Šance, nad Hostivařskou přehradou, a stejně nekonečná byla a jsou i pátrání po informacích z minulosti a po objevování nových zajímavostí, které najdete na jednotlivých informačních panelech. Každý okruh je asi 3 km dlouhý, má 6 zastavení a vlastní značení.

Na stezku lze nastoupit kdekoliv v jejich průběhu, ale nejlépe je pokračovat od altánu na hradišti Šance. Na šesti zastaveních se odvíjí historie této původně malé vesnice s dvorem, od pravěku až po nedávnou současnost.

První zastavení v lesoparku stojí ještě na katastru Hostivaře a věnuje se místu, které navštěvovali nejen obyvatelé Horních Měcholup. Uprostřed krásné doliny stával od roku 1733 (do 1963) mlýn, který sloužil svému účelu, současně s hostincem, až do roku 1914, kdy ho jako letní sídlo pro celou rodinu koupil JUDr. Otakar Hübschmann a o dva roky později přestavěl na krásnou a prostornou vilu jeho bratr, významný architekt Bohumil Hübschmann.

Druhé zastavení u vstupu do areálu Na Šancích popisuje historii místa od pionýrského tábora, přes olympiády mládeže, po rekonstrukci  z minulých let. Mnohé jistě zaujme povídání o Katamaránu Želva nebo o terénních pozůstatcích středověké vinice.

Třetí zastavení na Veronském náměstí přibližuje přeměnu malé vesnice uprostřed polí, sadu a luk ve velké sídliště, vznik obchodního domu Mája a Domu s pečovatelskou službou, stavbu bytů na náměstí a archeologické nálezy v okolí.

Čtvrté zastavení v parku u hasičské zbrojnice obsahuje čtyři panely, které ukazují, jak vypadala zmizelá původní náves a její okolí, připomínají přestěhování pomníku padlým, ale i několik zbrojnic našich hasičů, dále historii železniční zastávky a fotbalových hřišť. Historické dokumenty dokládají působiště polního letiště v roce 1938 a stejné místo, jako „parkoviště“ tanků,  v roce 1968. Poslední panel představuje společenský život v obci včetně všech spolků.


Páté zastavení u KC Varta pojednává o historii obce od jejího vzniku, o tvrzi a později dvoře, který působil jako zámeček, o zvoničkách a přibližuje tzv. Domovské právo.

Šesté zastavení u radnice uzavírá procházku po historii povídáním o radnicích, úřadech či výborech v obci, které stály celkem na jedenácti místech. Rovněž oživuje vzpomínky na největší  nadzemní plynojem všech dob v českých zemích i bývalém Československu a současně na jeden z největších plynojemů toho druhu na světě. Stavba byla ještě o 40 m vyšší než Petřínská rozhledna a jaká to byla výška i další parametry zjistíte právě na panelu u radnice.

Stezky vedou romantickými místy staré Hostivaře, které inspirovaly umělce k malování obrazů, i natočení několika filmů. Dále chráněným přírodním územím podél meandrů Botiče, lesoparkem podél největší vodní nádrže v Praze, ale i ulicemi Prahy 15 a během vycházky je možnost několika příjemných zastavení k občerstvení.

K otevření nové stezky a doplnění stávající stezky byla vydána brožurka se stručným obsahem jednotlivých zastavení a především mapkami jednotlivých okruhů. Brožurka je k dispozici na místech, kde se dá koupit turistická známka Stezky historií Hostivaře za 30,- Kč, tzn. na radnici v Boloňské č. 478/1, v areálu Na Šancích, Turínská č. 1 a v restauraci Na Kačabce, Chalupnická 12/82. Všechna uvedená místa leží přímo na trase obou stezek.

Mnoho krásných zážitků na stezce historií a přírodou naší městské části Vám přeje autorský tým složený z odborníků z Muzea hlavního města Prahy, Archeologického ústavu AV ČR Praha, Národního památkového ústavu Praha, architektů, sochařů, malíře, kronikářky MČ Praha 15 a dalších partnerů, v čele s garantem projektu Michalem Frauenterkou.