Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Vlastní publikace

Ze srdce a kamene

Antonín Švehla stál u zrodu našeho státu, spoluvytvářel první ústavu, zákony, podílel se na pozemkové reformě a rozvíjel masarykovské Československo v počátcích první republiky. Až po jeho předčasné smrti v roce 1933 se ukázalo, jak obrovský respekt a úctu vzbuzoval.

Podrobnosti

Toulky Prahou 15 - Hostivař a Horní Měcholupy

Kniha byla vydána k výročí 950 let od první písemné zmínky o Hostivaři v Kosmově kronice. Autogramiáda a křest proběhly na "Dni Hostivaře" 8. září 2018. Knihu autora Lukáše Berného můžete zakoupit na úřadě městské části za 250 Kč.

Podrobnosti

Antonín Švehla a Hostivař

Kniha s úvodním slovem prezidenta Václava Klause vyšla k příležitosti 130. výročí narození a 70. výročí úmrtí Antonína Švehly. Zabývá se méně známou stránkou osobnosti tohoto velkého československého politika a státníka - jeho vztahem k rodné Hostivaři. Švehla se v této obci nejen narodil, ale na rodném statku prožil celý život, a to i v době, kdy zastával nejvyšší vládní funkce, především úřad ministerského předsedy.

Podrobnosti

Kniha o Praze 15 - 2. rozšířené vydání

Historii i současný život Hostivaře, Horních Měcholup a jejich okolí popisuje na 168 stranách 2. rozšířené a upravené vydání Knihy o Praze 15, které si mohou občané koupit ve vybraných knihkupectvích za 252,- Kč. Publikace je obohacena o čtyři nově zpracované kapitoly o spolkové činnosti, sportu, továrnách a současnosti, tři medailonky významných osobností (olympionik Bedřich Šupčík, spisovatel Eduard Bass a astronom Jiří Grygar) a pasáže o pilotech RAF, polním letišti v Horních Měcholupech či Prvním plaveckém oddílu otužilců v Praze. Kromě řady nových informací čtenářům nabídne i dosud nepublikované dobové pohlednice, fotografie či mapy.

Podrobnosti

Ilustrovaná encyklopedie - osobnosti v názvech pražských ulic a náměstí

Rozsáhlá kniha encyklopedického charakteru zahrnuje výčet nejen všech ulic, ale i nábřeží, mostů, parků a veřejných prostranství v Praze, v nichž se objevuje jméno významné osobnosti. Nabízí tak 1750 krátkých medailonů osobností a mnoho netradičních, mnohdy poprvé publikovaných, fotografií. Kniha je členěna podle jednotlivých městských částí Prahy.

Podrobnosti