Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Znak a prapor MČ Praha 15

Popis znaku: Polcený štít, jehož pravá polovina je dělená. Nahoře je ve stříbře modrá kvádrovaná zeď o čtyřech stínkách a nad ní se vidí červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Spodní pole je stříbrno-červeně kosmo děleno hřebenovitým řezem o čtyřech a půl špicích. Vlevo je v červeném zlatá kvádrovaná zeď se stříbrným cimbuřím o čtyřech viditelných, z toho dvou celých, stínkách. Zeď je prolomena polovinou otevřené brány, která vyniká z poltící linie. Klenba brány je stříbrná se zlatým hlavním klenákem, křídlo vrat je přirozené barvy a má dva zlaté závěsy, vnitřek brány je černý. Z brány vyniká stříbrně obrněná ruka přirozených barev, která drží stříbrný meč se stříbrným jílcem a zlatou záštitou. Z poltící linie vyniká za zdí polovina kvádrované věže se zlatou valbovou střechou, zlatou makovicí na levém kraji střechy a s cimbuřím o dvou viditelných stínkách. Věž je prolomena trojdílným černým oknem se stříbrným rámem, z něhož je viditelná pouze levá polovina. Vlevo od věže je menší zlatá kvádrovaná věž s cimbuřím o třech stínkách, se stanovou střechou s se zlatou makovicí. Zeď je prolomena dvojdílným černým oknem se stříbrným rámem.

Pravá polovina znaku respektuje historické symboly bývalých samostatných obcí Hostivař a Horní Měcholupy a vyjadřuje jejich současné spojení. Levá polovina zdůrazňuje souvislost s Prahou. V horním poli pravé poloviny štítu je znamení Hostivaře. Zeď symbolizuje místní tvrz, která dodnes existuje, modrá barva zdi připomíná Hostivařskou přehradu. Růže nad zdí je převzata ze znaku Viléma z Rožmberka (10. března 1535 - 31. srpna 1592), jehož osobou je ve znaku zmíněn nejvýznamnější vlastník Hostivaře: úřad nejvyššího purkrabí pražského, kterému obec patřila od roku 1578 až do poloviny 19. století. Vilém z Rožmberka tento úřad zastával od roku 1570 až do své smrti v roce 1592.

Spodní pole pravé poloviny znaku je znamení Horních Měcholup. Odpovídá pravé polovině štítu znaku bývalé městské části Praha - Horní Měcholupy a je znakem jednoho z držitelů obce, Prokopa Bohuslavova ze staroměstského patricijského rodu Olbramoviců, který Horní Měcholupy koupil roku 1382.

Levá polovina znaku je polovinou znaku hlavního města Prahy.

Znak a prapor

Popis praporu: List praporu je na výšku rozdělen na dvě stejné části. Část blíže žerdi je podélně rozdělena na tři stejné pruhy, horní červený, prostřední modrý a spodní bílý. Část dále od žerdi je rozdělena na stejné pruhy, horní žlutý a spodní červený.

Manuál jednotného vizuálního stylu (PDF, 1.22 MB)