Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Partnerská města

 

Žilina

Dohoda o spolupráci partnerských měst byla uzavřena dne 18. dubna 2008 v obřadní síni ÚMČ Praha 15.  Spolupráce mezi představiteli měst je intenzivní se stále rozvíjí. Dochází k setkávání u příležitostí například Dnů Prahy 15 nebo Dni europskej kultúry.
Město se nachází zde.

Harlow

Memorandum o porozumění mezi Městskou částí Praha 15 a městem Harlow, Anglie bylo uzavřeno 2. května 2009 v Harlow.
Město se nachází zde.

Jinan

Memorandum mezi Jinanem, Čína a Prahou 15 ohledně zavedení vzájemné přátelské spolupráce bylo uzavřeno v Praze dne 12. prosince 2014.
Město se nachází zde.

Daruvar

Dohoda o partnerské spolupráci mezi Městskou částí Praha 15 a městem Daruvar, Chorvatsko byla podepsána 23. 8. 2017 starostou Milanem Wenzlem a starostou města Daruvar Damirem Lneničkem.
Město se nachází zde.