Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15

Aktuality Řídící výbor Pracovní skupiny MAP Kontakty

Administrativní sekce
projektu

MAP PRAHA 15
 

CO JE MAP?
 

Místní akční plán vzdělávání (MAP), je dvouletý projekt prioritně zaměřený na klíčová témata vzdělávání, a to kvalitního společného vzdělávání žáků do 15 let. V rámci partnerství projektu bude vytvořena platforma spolupráce všech aktérů, kteří se v oblasti formálního či neformálního vzdělávání na Praze 15 angažují. Výsledkem projektu je společný záměr v oblasti priorit ve vzdělávání, které budou v následujícím období financovány MŠMT v režimu zjednodušeného financování – tzv. šablon.
 

KDO?
 

Nositelem projektu za správní obvod je Městská část Praha 15.
 

CÍLE MAPU
 

MAP vychází z principu akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring a Aktivizující formy učení). MAP cílí na zkvalitnění vzdělávání skrze vytvoření partnerské struktury v místě realizace. Zřizovatelé, školy a další aktéři budou postupovat společně v souladu se strategií a prioritami, které si v rámci MAP sami určí. Cílovou skupinou projektu jsou především žáci, pedagogický i nepedagogický personál, rodiče, zaměstnanci veřejné správy, pracovníci organizací působících ve vzdělávání a popularizaci vědy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání.
 

CO MAP PŘINESE?
 

Možnost čerpání dotací v oblasti školství. Jedině schválený a platný Místní akční plán bude cestou k využití tzv. šablon. Šablony budou představovat zjednodušenou formu dotačních žádostí, kterou budou moci využít přímo školy. Šablony budou reflektovat tematické priority, na kterých se dvouleté partnerství MAP shodne.
Dále získáme analytický a strategický rámec pro území správního obvodu. Sjednotíme tak zájmy, postupy a strategie relevantních partnerů. Vytvoříme platformu, která bude představitelem těchto zájmů a priorit.
 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.

 

 


Odborná sekce
projektu

Dokumenty
a formuláře

Plnění projektu

Fotogalerie