Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

V období od 1.9.2017 do 28.2.2019 realizuje Městská část Praha 15 projekt s názvem „Vzdělávání a profesionalizace veřejné správy v rámci Úřadu městské části Praha 15“.

„Projekt se zaměří na zvyšování znalostních a odborných kapacit zaměstnanců ÚMČ Praha 15. Jeho cílem bude zefektivnit chod veřejné správy a to zejména v dynamicky vyvíjejících se oblastech jako je problematika veřejných zakázek, e-governmentu, managementu řízení apod. Projekt nabídne cílové skupině soubor odborných vzdělávacích kurzů, které zvýší kvalitu služby poskytovanou občanům. Projekt vytvoří vazbu i na zaměstnance mimo cílovou skupinu, neboť nepřímo zkvalitní i jimi poskytované služby“.

Tento je projekt je spolufinancován Evropskou unií.