Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

  Přinášíme Vám, občanům Patnáctky, seriál VIRTUÁLNÍ BESEDA, ve kterém budou v průběhu června postupně prezentovány připravované záměry Městské části Praha 15 ve veřejném prostoru, zejména v oblasti prostředí pro život, dopravy, sportu a školství.

Omezení plynoucí z pandemických opatření nás přiměla řešit prozatím besedy s občany touto nouzovou formou. Věříme, že po prázdninách už bude možné diskutovat „tváří v tvář“, například při venkovních prezentacích na tradičních Dnech Prahy 15.

V některých případech představíme již konkrétní, podrobné projekty, jindy studie či jen počáteční úvahy a inspirace.

Vaše podněty už dnes můžete zasílat na kontaktní email: ma21@praha15.cz Následně budeme hledat i další formy mediální komunikace jak Vám, občanům Patnáctky, umožnit se do přípravy záměrů zapojit.

Nová Hornoměcholupská a přeložka ulice Novopetrovické

Jako součást dokončení silniční sítě na jihovýchodě Prahy probíhá i příprava souboru dopravních staveb Komunikačního propojení Kutnohorská - Hornoměcholupská – Františka Diviše (JV13) a přeložky ulice Novopetrovické a nové napojení (JV14). 

Projektovou přípravu souboru staveb JV 13 a JV 14 má za úkol Městská část Praha 15.

 

Podrobnosti

Revitalizace volnočasového areálu Na Šancích


Idea revitalizace bývalého dětského tábora vznikla na Městské části Praha 15 již v roce 2004. Postupně došlo k revitalizaci sportovišť, dětských hřišť i dalšího zázemí včetně výstavby minigolfu. Následně městská část řešila i nezbytnou retenční nádrž srážkových vod z okolí. Na letošní obnovu sportovišť navazuje nyní idea řešení území okolo retenční nádrže a vylepšení pěšího propojení mezi areálem a břehovou stezkou okolo Hostivařské přehrady.

Podrobnosti

Společenské centrum Stará hasičárna na Kozinově náměstí


Návrh využití historického objektu Staré hasičárny na obecní společenské centrum vychází z jeho polohy v historické části Hostivaře i u městské stezky a z možností jeho synergie se souvisejícím parkovým územím podél potoka Botiče. Rekonstrukce objektu bude provedena podle požadavků památkářů a doplní jej i přírodně řešené protipovodňové opatření.

Podrobnosti

Veronská a Livornská osa v Horních Měcholupech

Záměr vychází z urbanistické osy sídliště Horní Měcholupy s jeho centrem na Veronském náměstí. Většina pozemků i více jak desítka objektů či areálů je zde ve svěřené správě městské části Praha 15. Idea rozvoje tohoto území není předem daná. Jde o živý záměr, který bude dotvářen společně s místními občany Patnáctky. V prvním kroku byla vytvořena studie, která vzala na zřetel jistá omezení (např. polohu inž. sítí), ale přinesla též vnější pohledy i inspirace řešení odjinud.

Podrobnosti

OÁZA u odpočinkového mola na Hostivařské přehradě


Idea odpočinkového mola, lesního koupaliště na okolních březích, s potřebným sociálním zázemím (WC), možností občerstvení, pro rozšíření možností oddechu občanů blízkých Horních Měcholup, Hostivaře a Petrovic, i mola pro vodní záchranáře, vznikla na Městské části Praha 15 již v roce 2009.

Podrobnosti