Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Podnikatel - rozcestník

Stránky MČ Praha 15

Externí webové stránky

Profil zadavatele

seznam veřejných zakázek MČ Praha 15

Justice.cz - Oficiální portál českého soudnictví
vyhledávání v Obchodním rejstříku, informace z Ministerstva spravedlnosti ČR
ČÚZK logo

Český úřad zeměpisný a katastrální
nahlížení do katastru, katasrální úřady, mapy, geodetické základy