Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Pozvánka na školení

Školení okrskových volebních komisí se koná ve středu dne 15.5.2019 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Hasičské zbrojnici Holoubkovská 323, Praha 10 - Horní Měcholupy

Podrobnosti

Informace k voličským průkazům

V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči...

Podrobnosti