Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání
Policie ČR 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Rychlá zdravotní pomoc 155
Tísňová linka 112

 

Na linky 158, 156, 150, 155 a 112 lze volat zdarma i z mobilních telefonů.

Linka 112 je univerzální linkou pro policisty, zdravotníky, hasiče, na kterou se může obrátit kdokoliv v tísni. Po vytočení čísla 112 se dovoláte na dispečink, kde vás pracovníci podle konkrétního případu přepojí na příslušnou složku nebo vám přímo zprostředkují pomoc. Tuto linku podle nařízení vlády provozují hasiči.

Další užitečné linky

 Poliklinika Petrovice, Ohmova 271

 271 075 111
 Lékařská služba první pomoci  Plaňanská 573/1
 274 810 990
 281 019 244
 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady  267 161 111
 Poruchy - plyn  1239

 Poruchy - elektro

 224 915 151

 Poruchy - voda

 267 310 543

 Poruchy - kanalizace

 284 013 221

 Poruchy - telefon

 13129

 Poruchy - veřejné osvětlení

 224 915 151

 Poruchy - Technická správa komunikací

 224 237 719

 Linka bezpečí dětí a mládeže

 800 155 555

 Linka důvěry

 549 241 010,
 608 902 410

 Národní linka prevence AIDS

 800 144 444

 Toxikologické informační středisko

 224 915 402

 DROP IN

 222 221 431