Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbory úřadu, jejich umístění a základní kontakty

Patro  Název odboru
(zkratka)
 Vedoucí odboru
(email)
Telefon Fax
1.  Sociální péče (OSP) Ilona Záhorská
(Ilona.Zahorska@praha15.cz)
Pověřená vedením odboru
 281003105  
2.  Kancelář tajemníka (KT)  Mgr. Cejnar Aleš MPA, tajemník
 (Ales.Cejnar@praha15.cz)
 281003210  
2.  Právní a veřejných zakázek (OPVZ)  JUDr. Blanka Žáčková
 (Blanka.Zackova@praha15.cz)
 281003207  
2.  Občanskosprávních agend (OOSA)  Bc. Věra Kalousová
 (Vera.Kalousova@praha15.cz)
 281003220  
3.  Stavební (OST) Mgr. Ježek Vladimír
(Vladimir.Jezek@praha15.cz)
 281003318  
3.  Životního prostředí (OŽP)  Mgr. Zuzana Venclíková
 (Zuzana.Venclikova@praha15.cz)
 281003309  
4.  Živnostenský (OŽ) Jarmila Korábová
(Jarmila.Korabova@praha15.cz)
Vedoucí oddělení registrace podnikatelů,
pověřená vedením odboru
 281003408  
5.  Kancelář starosty (KS)  Nejedlíková Pavlína
 (Pavlina.Nejedlikova@praha15.cz)
 281003517  
5.  Ekonomický (OE)  Mgr. Zuzana Herčíková
 (Zuzana.Hercikova@praha15.cz)
 281003509  
5.  Školství, kultury a zdravotnictví (OŠKZ)  Jaroslava Šimonová
 (Jaroslava.Simonova@praha15.cz)
 281003520  
6.  Dopravy (OD)  Zdeněk Havel
 (Zdenek.Havel@praha15.cz)
 281003609  
6.  Majetkový (OM)

Ing. Černá Hana MPA
(Hana.Cerna@praha15.cz)
Vedoucí oddělení investičního a evidence
majetku, pověřená vedením odboru

 281003615