Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Nové webové stránky

Vážení občané,

dovolujeme si vás informovat, že městská část Praha 15 od 11. 9. 2020, spouští nové webové stránky. Cílem bylo naplnění nových zákonných podmínek a především jejich větší přehlednost a možnost umístit pro vás více informací.

Webové stránky jsou rozděleny na dvě části. V jedné části jsou dostupné veškeré informace úřední a druhá část obsahuje informace o životě na naší městské část z oblasti kultury, sportu, spolkového a komunitního dění.

Věříme, že s novým webem budete spokojeni. Současně vás prosíme o shovívavost, pokud se z počátku vyskytnou drobné nedokonalosti.   

Uvítáme vaše nápady, náměty na jejich vylepšení a doplnění.

Autor článku: oit@praha15.cz Kancelář starosty