Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Manželské páry, které si připomínají padesát, padesát pět nebo šedesát let společného života, mají několik možností, jak toto jubileum oslavit.

Kancelář starosty jim může připravit slavnostní obřad v obřadní síni radnice, nebo je přijme pan starosta ve své kanceláři na příjemné setkání a popovídání, případně je pan starosta nebo jiný místostarosta navštíví v domácím prostředí.

Pokud máte zájem o zajištění zlaté svatby, kontaktujte asistentku starosty paní Kateřinu Rathausovou 281 003 514 nebo Katerina.Rathausova@praha15.cz.

Těšíme se na Vás.