Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 13/2020

Obsah

Rychleji do ZOO přes Trojský most linkou 112 od 1. 8. 2020
Integrace Kokořínska od 8. 8. 2020
Integrace Rakovnicka II od 15. 8. 2020
Integrace Voticka od 22. 8. 2020
Integrace Dobrovicka od 29. 8. 2020

 
Rychleji do ZOO přes Trojský most linkou 112 od 1. 8. 2020

   Od 1. srpna 2020 bude autobusová linka 112, která spojuje stanici metra Nádraží Holešovice a Zoologickou zahradu v Troji, vedena rychlejší a spolehlivější trasou přes Trojský most i ve směru do ZOO.
   Vedení linky 112 obousměrně po Trojském mostě bylo naplánováno již v době stavby mostu. Ve směru z centra dosud nebylo realizováno, protože nedošlo ke stavební úpravě výjezdu z jižního terminálu autobusů Nádraží Holešovice a přilehlého zastávkového ostrůvku. V trvalém stavu tak odbočení kloubových autobusů doprava ve směru k Trojskému mostu nebylo možné. Nyní byla tato úprava realizována a může tak být zahájen zkušební provoz linky 112 přes Trojský most i ve směru z centra, který potrvá cca 4 měsíce.
   Situace s provozem linky 112 směrem k ZOO byla vzhledem k častým mimořádným situacím na vjezdu do tunelového komplexu Blanka v poslední době již neudržitelná. Spoje linky 112 často končily v kolonách na Nové Povltavské, následně bylo nutné některé z nich přes Trojský most odklánět dispečersky (Pelc Tyrolka i ZOO tak byly v takových chvílích obsluhovány spíše náhodně). Situace měla zásadně nepříznivý vliv na pravidelnost provozu linky 112 i na obsluhu samotné městské části Praha-Troja a oblasti Podhoří, kam směřuje více než 70 % uživatelů linky 112. Naposledy došlo k takové situaci 24. 7. dopoledne. Proto došlo k rozhodnutí realizovat změnu trasy linky 112 ihned, jak to stavební stav výjezdu z terminálu u Nádraží Holešovice umožnil.
   Změna trasy linky 112 přes Trojský most bude mít za následek v měsíci srpnu dočasné zrušení obsluhy zastávky Pelc Tyrolka v místě pod mostem Barikádníků. O prázdninách obsluhu této lokality dokáží zajistit spoje linky 201 do a ze zastávky Kuchyňka, která je v docházkové vzdálenosti. Od začátku školního roku (od 31. 8. 2020) bude po dobu zkušebního provozu linky 112 přes Trojský most (tedy do prosince 2020) zajišťovat obsluhu zastávky Pelc Tyrolka náhradní autobusová linka X112 (Nádraží Holešovice – Pelc Tyrolka a zpět). Pokud bude zkušební provoz vyhodnocen kladně, cca od poloviny prosince 2020 začne tato linka jezdit pod číslem 187 tak, jak bylo naplánováno v dokumentu Rozvoj linek PID v Praze.
   Zavedením nové linky určené v pracovní dny pouze pro obsluhu větší poptávky cestujících k a od kolejí UK na Pelc Tyrolce bude možné nejen na zastávku Pelc Tyrolka od metra C přijet, ale ze stejné zastávky přímo rychle k metru také odjet. Linka určená pro studenty v této lokalitě bude v provozu vždy v období mimo letní prázdniny, tj. zrušení zastávky Pelc Tyrolka od 1. 8. 2020 je pouze dočasné na dobu jednoho měsíce.
   Celé dopravní opatření také mírně přispěje k úspoře provozních nákladů PID. Každý spoj kloubové linky 112, kterých ve směru k ZOO projede ročně téměř 55 000, bude mít nově kratší trasu o cca 950 metrů, což představuje roční úsporu ve výši cca 3 milionů Kč. Tyto prostředky bude z větší části možné použít pro zřízení provozu linek X112 a v trvalém stavu 187.


Integrace Kokořínska od 8. 8. 2020

   Zavedeno bude 9 nových linek (689 až 697), změněny budou stávající linky PID 474 a 668. Zrušeno bude 17 linek mimo systém PID. Provoz autobusových linek PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského, resp. Libereckého kraje. Zejména bude rozšířena dopravní obslužnost v relacích Mělník – Kokořín a Mělník – Mšeno, dojde ke koordinaci časů a odstranění souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních souběhů autobusů v relaci Mělník – Liběchov. Nové spoje jsou zavedeny v mezikrajské relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti Kokořínska zejména z Mělníka, kde budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy.

   Oblast Liběchov – Kokořín
   V této oblasti jsou zavedeny 3 nové linky PID – 691, 692 a 694 a dále je rozšířen provoz na stávající lince PID 474. Na linku 474 budou převedeny stávající neintegrované spoje v relaci Mělník – Kokořín – Dobřeň, tzn. že dojde ke zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň. K rozšíření provozu dochází také v pracovní dny večer a o víkendech, a to celoročně. Linka 691 zajistí obsluhu obcí Vidim, Tupadly a Želízy a linka 692 obcí Šemanovice, Sítné, Dolní Zimoř a Želízy. Část spojů obou linek je vedena přímo do Mělníka (především školní spoje) a část pouze do Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369, která zajišťuje spojení přímo do centra Mělníka a také do Prahy. Linka 692 je na opačné straně v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné se z oblasti Šemanovic do Mělníka dostat dvěma způsoby (přes Kokořín nebo přes Liběchov). Linku 692 společně provozují dopravci ČSAD Střední Čechy a Kokořínský SOK. Linky 474 a 691 zajišťuje dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka 694 obstarává spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř – Liběchov a provozuje ji dopravce Kokořínský SOK. Na lince 694 v relaci Kokořín – Liběchov je rozšířen provoz v dopoledním sedle pracovních dnů.
   Kokořínským údolím je vedena linka 695, na jejímž provozu se podílejí oba již zmínění dopravci. Na lince je rozšířen provoz zejména v letním období pro její turistický potenciál. Víkendové spoje budou nově v provozu od dubna do října. Linka je vedena v trase Mělník – (Lhotka) – Kokořínský Důl – (Kokořín) – Vojtěchov – Mšeno. Přes Lhotku jsou vedeny pouze vybrané spoje pro zajištění spojení pro školáky, a to vzhledem k dostatečné obsluze této oblasti železniční dopravou.

   Oblast Mšena
   Oblast Mšena je v současné době jen částečně zaintegrována, a to železnicí a autobusovou linkou 668 v trase Všetaty – Byšice – Mělnické Vtelno – (Kadlín) – Mšeno. Provoz na této lince bude rozšířen o školní spoje dopravce Kokořínský SOK v relaci Chorušice – Mšeno. Varianta spojů do Kadlína bude z důvodu minimálního využití cestujícími z této linky odstraněna, všechny spoje budou vedeny z/do Mšena, a to oběma variantami jak přes Velký Újezd, tak přes Stránku.
   Zavedena je nová významná linka 696 v trase Mělník – Střemy – Nebužely – (Řepín / Kanina – Mšeno). Součástí této linky jsou spoje v relacích Mělník – Mšeno, Mělník – Řepín i školní spoje Mšeno – Řepín. Časové polohy spojů jsou koordinovány se souběžnou železnicí tak, aby nedocházelo k souběhům spojů, avšak nadále jsou zajištěny školní časy. Na lince je zaveden intervalový provoz a obslužnost je rozšířena během celého dne. Dopravcem bude především ČSAD Střední Čechy, část spojů zajistí Kokořínský SOK. Na lince je zaveden provoz letních víkendových spojů v trase Mělník – Řepín.
   V oblasti Mšena jsou dále zavedeny linky 689, 690, 693 a 697. Tyto linky zajišťují především školní spojení z/do Mšena, ale také navazující spojení na linky do Mělníka nebo nové propojení do sousedního Libereckého kraje. To se týká linky 697, která významně rozšíří spojení Mšeno – Dubá – (Doksy). Kromě stávajících školních spojů v relaci Mšeno – Blatce budou v provozu nově 3 páry spojů v pracovní dny v trase Mšeno – Ždírec – Dubá, které budou v Dubé časově navazovat na spoje linek IDOL z/do České Lípy. Součástí linky 697 jsou také letní víkendové spoje v trase Mšeno – Doksy, jejichž provoz bude rozšířen na období duben–říjen. Linka 690 zajistí spojení Mšeno – Stránka – Kadlín. Linka 693 je vedena v trase Mšeno – Lobeč – Nosálov – (Doubravice – Katusice) a linka 689 v trase Hradsko – Mšeno – Vrátno – Ostrý. Tyto tři linky jsou provozovány především dopravcem Kokořínský SOK. Na lince 693 jsou zavedeny dva víkendové spoje, které zajistí ČSAD Střední Čechy. Všechny tyto linky slouží hlavně pro dopravu školáků do Mšena, ale také navazují ve Mšeně na vlaky oběma směry nebo linky 695 či 696 z/do Mělníka.

   Nové linky
689    Stránka, Ostrý – Mšeno – Mšeno, Hradsko (v provozu pouze v pracovní dny)
690    Mšeno – Stránka – Kadlín (v provozu pouze v pracovní dny)
691    Mělník, Aut. st. – Liběchov – Želízy – Tupadly – (Medonosy) – Vidim (v provozu pouze v pracovní dny, v úseku Mělník – Liběchov a přes Medonosy pouze část spojů)
692    Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Kokořín, Šemanovice – Kokořín (v provozu pouze v pracovní dny, vybrané spoje přímé do Mělníka jako linka 691)
693    Mšeno, Žel. st. – Lobeč, Zámek – Nosálov – Nosálov, Libovice – Katusice (v provozu celotýdenně, v úseku Nosálov – Katusice pouze vybrané spoje v pracovní dny)
694    Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Vysoká, Střednice – Vysoká – Kokořín (v provozu pouze v pracovní dny)
695    (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – (Velký Borek – Lhotka) – Lhotka, Žel. st. – Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí – (Kokořín) – Mšeno, Ráj – Mšeno (v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října, přes Velký Borek, Lhotku a Kokořín jedou pouze vybrané spoje v pracovní dny)
696    (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – Střemy – Nebužely – Řepín – (Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň) – Chorušice, Velký Újezd – Kanina – Mšeno, Žel. st. (v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října v úseku Mělník – Řepín; do Vysoké Libně zajíždí pouze vybrané spoje v pracovní dny)
697    Mšeno, Žel.st. – Mšeno, Ráj – Blatce, Tubož – Dubá, Aut. nádr. – Doksy, Staré Splavy, Otočka (v provozu v pracovní dny v úseku Mšeno – Dubá a o víkendech v průběhu sezóny od dubna do října v trase Mšeno – Doksy; tarif PID platí pouze v úseku Mšeno, Žel. st. – Mšeno, Olešno)

   Změny stávajících linek
474    Dobřeň, Střezivojice – Kokořín – Vysoká – Mělník, Chloumek – Mělník, Aut. st. – Mělník, Na Brabčově (posílení v úseku Mělník, Chloumek – Kokořín – Dobřeň, Střezivojice; linka již nezajíždí do Šemanovic)
668    Všetaty, Žel. st. – Byšice – Mělnické Vtelno – Chorušice – Stránka / Chorušice, Velký Újezd – Mšeno (posílení v úseku Chorušice – Mšeno; linka již nezajíždí do Kadlína)
747    Posílení provozu v pracovní dny ráno a večer, zavedení zrychlených spojů z Hostína do Mělníka v pracovní dny podvečer

   Zrušené linky
250 011    Mělník – Želízy – Vidim (nahrazena linkou 691)
250 012    Mělník – Želízy – Kokořín (nahrazena linkou 692)
250 015    Mělník – Kokořín, Kokořínský Důl – Mšeno (nahrazena linkou 695)
250 016    Mělník – Střemy – Mšeno (nahrazena linkami 696, S33)
250 020    Mělník – Hostín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (nahrazena linkami 695, 696, S33)
250 021    Mělník – Řepín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (nahrazena linkami 696, S33)
250 066    Mšeno – Nosálov – Katusice (nahrazena linkou 693)
250 067    Mšeno – Chorušice, Vysoký Újezd – Mšeno (nahrazena linkami 668, 689 696)
250 068    Mšeno – Stránka – Kadlín (nahrazena linkami 668, 689, 690)
250 069    Mšeno – Chorušice – Mělnické Vtelno (nahrazena linkou 668)
250 070    Mšeno – Nebužely – Řepín (nahrazena linkou 696)
250 071    Mělník – Mšeno – Doksy (nahrazena linkami 474, 695, 697)
250 073    Mšeno – Kokořín – Mělník (nahrazena linkou 695)
250 074    Dobřeň – Kokořín – Mělník (nahrazena linkami 474, 692, 694)
250 075    Dobřeň – Liběchov (nahrazena linkami 692, 694)
250 076    Mělník – Řepín – Mšeno (nahrazena linkami 695, 696)
250 077    Mšeno – Dubá – Doksy (nahrazena linkou 697)


Integrace Rakovnicka II od 15. 8. 2020

   Integrace oblasti Rakovnicka II navazuje na integraci Rakovnicka I, která byla spuštěna v prosinci 2019. Jedná se o integraci zbývajících autobusových linek na Rakovnicku. Zavedeno bude 13 nových linek PID (560–564, 570–576, 578), změněny budou 3 stávající linky PID (555, 581, 584), zrušeno bude 11 stávajících linek mimo systém PID a upraveny budou 3 stávající linky IDPK a také 2 vlakové linky PID (S53, S57). Změna se dotkne 58 měst a obcí ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
   Trasy současných linek SID byly upraveny tak, aby došlo ke zkrácení jízdních dob při cestě do města Rakovník. V drtivé většině případů je zachováno současné linkové vedení. Zároveň byl kladen velký důraz na zachování veškerých přepravních vazeb v celém regionu. Na vybraných relacích došlo k posílení autobusové dopravy, zejména pak v dopoledních, večerních hodinách a o víkendu. Linky, které mají v části relace podobnou trasu, byly mezi sebou vzájemně proloženy tak, aby vznikl pravidelný interval.
   V Rakovníku vybrané regionální linky navazují na expresní linky PID 304 a 404 jedoucí do Prahy. Z vybraných směrů bude dokonce zajištěno s Prahou přímé spojení, díky zavedení přímých vozů mezi linkou 304 a ostatními regionálními linkami. Zároveň je zde možné přestoupit na řadu železničních linek.
   Linky, které jedou v souběžné trase s železniční linkou, jsou s vlaky v prokladu tak, aby mezi danými městy vznikla pravidelná nabídka dopravy.
   Oblast Rakovnicka také sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem, a proto budou zavedeny i vybrané mezikrajské vazby. Jednou z priorit je například zavedení spojení s městem Plzeň s jedním garantovaným přestupem v obci Kralovice.

   Severní a západní Rakovnicko
   V severní části Rakovnicka je zavedena linka PID 563, která obsluhuje severní území stejně jako tři současné linky SID (B57, B58, B66). Jedná se o páteřní linku severní oblasti. Linka je na základě dlouhodobých požadavků vedena nově všemi spoji přes Svojetín. Dále nahrazuje všechny SID linky, které v současnosti v severní části Rakovnicka jezdí.
   Severozápadní oblast Rakovnicka obsluhuje mezikrajská linka PID 560 spojující město Rakovník a město Podbořany. Jedná se o páteřní linku severozápadní oblasti, u níž dochází k výraznému posílení, a to jak v pracovní dny, tak o víkendu. V obci Kolešov jsou nově zavedeny návaznosti na linku PID 573 Břežany – Čistá – Jesenice – Kolešov, která nahrazuje současné linky B30 a B31. Další návaznou linku v obci Kolešov pak představuje linka DÚK 773 ve směru Kryry a Podbořany.
   Západní část Rakovnicka obsluhuje linka PID 564 Rakovník – Jesenice, která je nově koordinována s vlakovou linkou S57 v úseku Rakovník – Jesenice. Dochází tak k lepšímu rozložení a prokladu vlakové a autobusové dopravy v tomto úseku. O víkendu dochází k posílení vlakové dopravy.
   Jihozápadní část Rakovnicka obsluhují linky PID 570, 571, 573. Páteřní linku představuje linka 570 spojující města Rakovník a Kralovice. Časové polohy spojů jsou koordinovány s železnicí tak, aby nedocházelo k souběhu spojů. Školní spoje jsou pak zachovány stejně jako na současných linkách SID. Ve spolupráci s Plzeňským krajem dochází k rozšíření provozu v pracovní den dopoledne, večer a nově i o víkendu a v Kralovicích jsou zavedeny garantované návaznosti na autobusovou linku IDP směr Plzeň.
   Linky PID 571 a 573 jsou svým charakterem doplňkové k lince 570. Zajišťují především místní vazby a je u nich kladen velký důraz na zajištění veškerých školních vazeb. Dochází k výraznému zkrácení cestovních dob mezi jednotlivými obcemi a Rakovníkem, především kvůli zrušení závleku do zastávky Senomaty, Hostokryje. Obsluhu této části obce nově zajistí linky PID 561 a 581. Linka PID 581 bude nově prodloužena do obce Senomaty.
   Centrem Rakovníka dále projíždějí linky PID 561 a 562, které nahrazují především linky SID B1, B2 a B4. Tyto linky fungují částečně jako městská doprava po Rakovníku. Dochází k drobné úpravě trasy oproti současným linkám, tak aby bylo lépe obslouženo celé území města Rakovník. U obou linek bude nově umožněn přestup na expresní linku 304 do Prahy. Linka 561 pokračuje z Rakovníka jako současná linka B93 do obce Řeřichy.
   Linka PID 562 jede v trase Lubná – Rakovník – Olešná. U linky je kladen velký důraz na zajištění veškerých školních a důležitých vazeb po městě Rakovník, zejména spojů k 3. ZŠ. Jsou zachovány časové polohy spojů ovlivňující školní družiny.

   Jižní Rakovnicko
   V jižní oblasti Rakovnicka bude zavedena páteřní linka 576 Rakovník – Slabce – Skryje. Linka nahrazuje současnou linku B51, jejíž trasa však bude výrazně zrychlena. Budou odstraněny závleky do zastávek Pavlíkov, Skřivaň a Pavlíkov, Tytry, čímž dojde k výraznému zkrácení jízdních dob (obsluhu těchto zastávek zajistí plnohodnotně nová linka PID 575). Jízdní doba v úseku Skryje – Rakovník se zkrátí o cca 15 minut na 45 minut. Výraznější časovou úsporu pak zaznamenají cestující v úseku Slabce – Rakovník, kdy bude nově jízdní doba činit pouhých 23 minut. U linky dojde k mírnému posílení, zejména v úseku Slabce – Rakovník v ranních a dopoledních hodinách. Linka bude v provozu také o víkendu, kdy bude zaveden nový večerní spoj v trase Skryje – Rakovník.
   Doplňkovou linkou v trase Rakovník – Slabce se stane nová linka PID 575 Rakovník – Pavlíkov – Zvíkovec. Linka vybranými spoji obslouží Skřivaň a Tytry a zároveň pojede přes obce Rousínov a Svinařov. Linka nahrazuje současné linky SID B69 a B52. Oproti lince B69 bude ze zastávky Slabce, Kostelík prodloužena až do obce Zvíkovec, kde bude u vybraných spojů umožněn přestup na linky IDP ve směru Kařez a Rokycany. U linky budou zachovány polohy školních spojů a zároveň bude zejména v odpoledních hodinách proložena s linkou 576 tak, aby vznikl v úseku Rakovník – Slabce souhrnný interval cca 30–60 minut.
   Další linkou v jižní oblasti Rakovnicka je linka 572 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Zvíkovec, kde bude umožněn přestup na linky IDP. Linka nahrazuje linku B54 a je také prodloužena až na Zvíkovec. Linka bude posílena ve večerních hodinách a nově začne jezdit také o víkendu. V mimošpičkovém období doplní spojení Slabce – Skryje a zároveň obslouží obce Rousínov a Svinařov. Ráno a dopoledne budou zavedeny okružní spoje 572/576 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Pavlíkov – Rakovník. Díky těmto spojům získají všechny obce na trase linek zcela nové a rychlé spojení s Rakovníkem přibližně kolem 6 hod. ráno a 10 hod. dopoledne.
   Jelikož se jedná o významnou turistickou oblast, bude zde i výrazně posílena doprava o víkendu, a to zejména v letních měsících. Kromě zavedení víkendového spojení na lince 572 jedoucí přes Krakovec na Zvíkovec a posílení provozu linky 576 do obce Skryje bude zavedena zcela nová turistická linka v trase Skryje – Nezabudice – Křivoklát. Linka pojede turisticky atraktivní oblastí kolem řeky Berounky přes přívoz Branov a kolem kempu Višňová. Na Křivoklátě bude navíc navazovat na vlaky linky S75 (Beroun – Rakovník). Linka PID 555, která v současné době jezdí v trase Kladno – Zbečno – Roztoky bude prodloužena až do obce Nezabudice, a to zejména o víkendu. Cestujícím tak více přiblíží turistickou oblast a zároveň obslouží kemp Višňová. Pro obec Nezabudice dopravní řešení zavádí nové víkendové spojení a zcela nové spojení s městem Kladno.

   Nové linky
560    Rakovník – Kolešovice – Kolešov – Podbořany (v provozu celotýdenně)
561    Rakovník, Šamotka – Senomaty – Petrovice – Řeřichy (v provozu pouze v pracovní dny)
562    Lubná – Senec – Rakovník, Střelnice / Olešná (v provozu pouze v pracovní dny)
563    Rakovník – Milostín – Svojetín – Kounov – Mutějovice (v provozu pouze v pracovní dny)
564    Rakovník – Senomaty – Jesenice (v provozu pouze v pracovní dny)
570    Rakovník – Petrovice – Čistá – Kožlany – Kralovice (v provozu celotýdenně)
571    Rakovník – Petrovice – Šípy – Čistá, Kůzová (v provozu pouze v pracovní dny)
572    Rakovník – Hvozd – Krakovec – Slabce – Zvíkovec (v provozu celotýdenně)
573    Břežany – Čistá – Žďár – Jesenice – Kolešov (v provozu pouze v pracovní dny)
574    Křivoklát – Nezabudice – Skryje (v provozu sezonní víkendové spoje a vybraný spoj v pracovní dny)
575    Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Zvíkovec (v provozu pouze v pracovní dny)
576    Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Hracholusky – Skryje (v provozu celotýdenně)
578    Rakovník – Pavlíkov – Velká Buková – Nezabudice (v provozu pouze v pracovní dny)
Změny stávajících linek PID
555    Kladno – Roztoky – Nezabudice (linka je prodloužena o úsek Roztoky – Nezabudice zejména o víkendech)
581    Senomaty – Lubná – Rakovník – Nové Strašecí (linka je prodloužena o úsek Lubná – Senomaty)
584    Rakovník – Krupá – Mutějovice, Lhota p. Džbánem (prodloužení 1 spoje)

   Zrušené linky
310 410 (B1)    Rakovník – Senomaty, Hostokryje (nahrazeno linkami 561, 581)
310 420 (B2)    Rakovník – Lubná (nahrazeno linkou 562)
310 440 (B4)    Rakovník – Olešná (nahrazeno linkou 562)
310 500 (B50)    Rakovník – Kolešov (nahrazeno linkou 560)
310 510 (B51)    Rakovník – Skryje (nahrazeno linkou 576)
310 520 (B52)    Rakovník – Slabce (nahrazeno linkou 575)
310 530 (B53)    Rakovník – Nezabudice – Hřebečníky, Týřovice (nahrazeno linkou 578)
310 540 (B54)    Rakovník – Lubná – Krakovec – Slabce (nahrazeno linkou 572)
310 570 (B57)    Rakovník – Svojetín – Kounov (nahrazeno linkami 561, 563)
310 580 (B58)    Kounov – Krupá – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)
310 590 (B59)    Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 581)
310 600 (B60)    Rakovník – Hořesedly – Hořovičky – Kolešov (nahrazeno linkou 560)
310 660 (B66)    Rakovník – Kounov – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)
310 690 (B69)    Rakovník – Slabce, Kostelík (nahrazeno linkou 575)
310 780 (B78)    Rakovník – Čistá, Kůzová (nahrazeno linkami 571, 581)
310 790 (B79)    Rakovník – Jesenice – Žďár (nahrazeno linkami 564, 581)
310 930 (B93)    Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 561)
310 880 (B88)    Rakovník – Čistá – Kralovice (nahrazeno linkou 570)
310 300 (B30)    Všesulov – Čistá – Břežany – Čistá (nahrazeno linkou 573)
310 310 (B31)    Čistá – Jesenice – Kolešov (nahrazeno linkou 573)
Změny vlakových linek PID
S53    Rakovník – Kralovice u Rakovníka (rozšíření integrace PID o úsek Strachovice – Kralovice)
S57    Rakovník – Krty – Blatno u Jesenice (posílení víkendového provozu)


Integrace Voticka od 22. 8. 2020

   V oblasti Voticka bude zavedeno 11 nových linek PID (500, 532, 550, 552–554, 556, 557, 566 až 568), zrušeno bude 19 stávajících linek mimo systém PID a upraveno bude 9 stávajících linek mimo systém PID. Změna se dotkne 21 měst a obcí ve Středočeském a Jihočeském kraji. I zde dochází k rozšíření nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny budou návaznosti mezi autobusy a rychlíky v Benešově.

   Dopravní obslužnost obcí na silnici I/3
   Páteřní dopravní obslužnost zajišťuje linka 500, která propojuje Benešov, Olbramovice, Votice, Miličín, Sudoměřice u Tábora a Tábor. Vybrané spoje jsou z Benešova prodlouženy do Prahy, na opačném konci linky pokračují dílčí spoje až do Jindřichova Hradce nebo Třeboně. Je zachováno i přímé spojení Mladá Vožice – Praha.
   Na jízdenku PID bude po realizaci integrace možné cestovat pouze v části trasy Praha – hranice Středočeského/Jihočeského kraje. Pro cesty na území Jihočeského kraje platí tarif vyhlášený dopravcem.
   V Benešově je zajištěna návaznost na rychlíky linky R17: příjezd linky 500 od Votic ve 40. minutu a odjezd rychlíku do Prahy ve 49. minutu; opačně příjezd rychlíku od Prahy v 11. minutu a odjezd linky 500 do Votic ve 20. minutu.
   Během ranní a odpolední špičky pracovních dní je linka 500 provozována v intervalu 30 až 60 minut, v dopoledním sedle 60–120 minut. O sobotách budou provozovány 4 páry spojů mezi Miličínem a Benešovem, o nedělích a svátcích bude tento počet navýšen spojů.

   Východní část Voticka
   Páteřní linkou ve východní částí regionu je linka 550 s výchozí zastávkou v Olbramovicích u železniční stanice, kde navazuje na vlaky linky R17 od Prahy a Benešova. Z Olbramovic je trasována do Votic a dále přes Jankov, Ratměřice, Zvěstov, Louňovice pod Blaníkem a Kondrac do Vlašimi. V úseku Louňovice pod Blaníkem – Vlašim jsou cestující odbaveni v tarifu SID, přičemž část spojů je mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Vlašimí vedena přes Veliš – tyto spoje jsou značeny jako stávající linka 200036 a jejich časové polohy jsou upraveny dle příjezdů a odjezdů linky 550 v Louňovicích p. Blaníkem. V návaznosti na tyto úpravy dochází i ke drobným změnám na linkách 200038 a 390710.
   Na lince 550 bude zaveden 60 minutový interval během dopravní špičky, oproti stávajícímu stavu bude v této relaci rozšířen provoz i do večerních hodin. O víkendech a svátcích budou provozovány 4 páry spojů.
   Linka 532 je navržena jako místně obslužná především pro spojení Bedřichovic, Vlčkovic, Broumovic a Ameriky s Jankovem a centrem Votic. V západním směru pokračuje přes železniční stanici (kde je návaznost na osobní vlaky S90) do Beztahova.
   Pro spojení Odlochovic s Jankovem a dále s Benešovem slouží navržená linka 553. Mezi Jankovem a Benešovem je trasována přes Pičín, Strženec, Dubovku, Jinošice a Opřetice do Bystřice a odtud do Benešova k železniční stanici. Alternativou mezi Bystřicí a Dubovkou je trasa po hlavní silnici I/3 a Tomice. Vybrané spoje obsluhují i Jankovskou Lhotu, Nosákov a Líšno, Vokov a Mokrou Lhotu. V Jankově jsou k vybraným spojům linky 553 zřízeny návaznosti na linku 550.
   Linka 554 vzájemně propojuje bystřické, olbramovické a votické osady. Linka vede variantně buďto od žst. Olbramovice přes Olbramovice a Tomice nebo alternativně z Benešova přes Bystřici, Opřetice, Jinošice a Ouběnice, přičemž obě větve se sbíhají u rozcestí na Jiřín a pokračují přes Kaliště a Budenín do Votic. V Olbramovicích je plánována návaznost na linku 500, a to obousměrně pro relaci Tomice – Olbramovice – Votice.

   Západní část Voticka
   Pro cesty mezi Benešovem, Bystřicí, Vrchotovými Janovicemi, Olbramovicemi a Voticemi bude možné využít linku 552. Linka z Votic pokračuje dále přes Neustupov do Mladé Vožice (viz níže). Interval ve špičkách pracovních dnů je 60–120 minut, během víkendů a svátků jsou na lince 3 páry spojů.
   Na lince 552 bude zřízena garantovaná návaznost na vlaky rychlíkové linky R17 v železniční stanici Olbramovice. Z obou směrů přijíždí linka 552 ve 30. minutu, přičemž příjezd rychlíků od Benešova je ve 21. minutu a od Tábora ve 38. minutu. Po celý den je takto zajištěn návoz z Votic na rychlíky do Benešova a odvoz od rychlíků z Benešova do Votic. Analogicky je tomu u oblasti Vrchotových Janovic – celodenně je z Vrchotových Janovic zajištěn návoz na rychlíky ve směru Benešov a odvoz od rychlíků od Benešova do Vrchotových Janovic.
   Linka 566 tvoří posilu k lince 552 v úseku Votice – Olbramovice – Vrchotovy Janovice a dále pokračuje přes Mrvice, Šebáňovice, Sledovice, Minartice a Bezmíř do Vojkova. Na lince je vedena i doplňková větev do Maršovic za zrušenou linku 200077 (E77).
   Spojení Votic se Sedlcí-Prčicí zajistí páteřní linka 557 přes Jestřebice a Arnoštovice do Heřmaniček a dále do Sedlce-Prčice. Vybrané spoje obslouží i místní části Divišovice, Chotětice a Mrákotice. Mezi Sedlcí-Prčicí a Voticemi je ve špičkách pracovních dnů navržen interval 60 minut doplněný párem spojů v dopoledních a večerních hodinách. O víkendech a svátcích jsou navrženy 3 páry spojů mezi Voticemi a Sedlcí-Prčicí přičemž část spojů je mezi Heřmaničkami a Voticemi vedena přes Smilkov jako linka 556. V souvislosti s integrací budou provedeny dílčí časové úpravy spojů tak, aby byla zachována přestupní vazba v Sedlci-Prčici mezi spoji linek do Sedlčan a linkou 557.
   Linkou 556 je zajištěno spojení částí Křenovičky, Dědkov a Velké Heřmanice s Heřmaničkami a z Heřmaniček přes Smilkov do Votic. Mezi Heřmaničkami a Voticemi je plánováno 13 spojů. Zůstává zachováno přímé spojení Sedlce-Prčice se Sedlčany přes Heřmaničky, v úseku Sedlec-Prčice – Heřmaničky budou spoje značeny jako linka 557, v úseku Heřmaničky – Křenovičky jako linka 556 a dále pokračují mimo systém PID jako linka 300067.
   Na linkách 556 a 557 jsou zřízeny garantované návaznosti na osobní vlaky linky S90 v Heřmaničkách. Dopoledne zajišťují linky 556 a 557 návoz od Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice, primárně na vlak ve směru Benešov (nepravidelně i Tábor) a odpoledne se soustředí na odvoz od vlaků (primárně od Benešova) do Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice.

   Jižní část Voticka + spojení do Mladé Vožice
   Jižní větev navržené linky 557 vznikla sloučením linek 300062 a 390100. Spojuje centrum Sedlce-Prčice s jejími částmi Uhřice, Jetřichovice a Vrchotice. Jedním odpoledním párem spojů zajišťuje spojení Černotic a Bonkovic se Střezimíří a zároveň i spojení s jihočeským Borotínem.
   Náhradou za zrušenou linku 300066 mezi Sedlcí-Prčicí a Červeným Újezdem (přes Staré Mitrovice, Dvorce a Záběhlice) je linka 568. Oproti stávajícímu stavu dochází k rozšíření provozu v odpoledních hodinách. Linka 568 dále pokračuje přes Střezimíř a Mezno do Miličína, a to přes Mitrovice, Nasavrky, Nové Dvory, Petrovice, Malovice a Záhoří. V této části linky slouží především pro obsluhu sídel podél mezikrajské hranice, přičemž v Miličíně je zajištěna návaznost s linkou 500.
   Linka 567 se funkčně dělí na dvě samostatné větve: Mezno – Střezimíř – Červený Újezd – Ješetice – Miličín a Miličín – Oldřichov, Těmice – Zhoř u Mladé Vožice – Mladá Vožice. V první zmíněné části trasy Mezno – Miličín je navrženo 5 párů spojů, s výjimkou posledního spoje do Miličína je (podobně jako u linky 568) garantovaná návaznost v Miličíně na linku 500.
   V úseku mezi Miličínem a Mladou Vožicí je během pracovních dnů zachován současný rozsah provozu, stejně tak je zachován přímý pár spojů v trase Mladá Vožice-Praha, přičemž z Mladé Vožice do Miličína bude vůz označen jako linka 567 a v úseku z Miličína do Prahy pojede pod označením linky 500. Během sobot, nedělí a svátků dojde k rozšíření provozu na 2 páry spojů.
   Jižní část linky 552 začíná ve Voticích, pokračuje do Neustupova a dále na území Jihočeského kraje přes Slapsko a Šebířov, Bouřilku do Mladé Vožice, kde je linka ukončena. Návrh počítá s provozem 5 párů spojů mezi Voticemi a Mladou Vožicí a dále s posilovými spoji mezi Voticemi a Jiřeticemi. Trasování linky z Votic severně přes Olbramovice a Vrchotovy Janovice do Benešova přináší cestujícím z oblasti Neustupova, Slapska a Mladé Vožice možnost přestupu na rychlík v Olbramovicích (ve směru do Benešova a Prahy) a také přímé spojení bez přestupu s Benešovem. Vzhledem k rozdílným časovým polohám současných a navržených spojů v Mladé Vožici budou realizovány i dílčí časové posuny spojů linek z/do Tábora tak, aby nedošlo k porušení přestupních vazeb v Mladé Vožici.

   Nové linky
500    Třeboň/Jindřichův Hradec – Tábor – Votice – Benešov – Praha (původní linky: 132100, 340001, 340002, 390001, 390720, 390770)
532    Beztahov – Amerika – Vlčkovice – Jankov – Bedřichovice (původní linky: E70, E72, E73, E85)
550    Olbramovice, žel. st. – Votice – Louňovice p. Blaníkem – Vlašim (původní linky: E36, E70, E73)
552    Mladá Vožice – Neustupov – Votice – Vrchotovy Janovice – Benešov (původní linky: E70, E94, 390760)
553    Benešov – Radošovice – Ouběnice – Jankov – Odlochovice (původní linky: E70, E72, E73, E74)
554    Olbramovice, žel. st. / Benešov, aut. st. – Budenín – Votice (původní linky: E70,E72,E73,E85)
556    Křenovičky – Heřmaničky – Smilkov – Votice (původní linky: D67, E49, E92)
557    Votice – Heřmaničky – Sedlec-Prčice – Střezimíř – Borotín (původní linky: 390100, D62, D63, E50)
566    Vojkov/Maršovice – Vrchotovy Janovice – Olbramovice – Votice (původní linky: E85, E77)
567    Mladá Vožice – Miličín – Ješetice – Mezno (původní linky: 390720, E83, E84, E92)
568    Sedlec-Prčice – Střezimíř – Mezno – Petrovice – Miličín (původní linky: D66, E84)

   Změny stávajících linek
200036 (E36)    Vlašim – Votice (linka je zkrácena do trasy Vlašim – Louňovice pod Blaníkem, a to pouze ve variantě trasy přes Veliš; v úseku Louňovice pod Blaníkem – Votice je nahrazena linkou 550; v úseku Louňovice pod Blaníkem – Kondrac – Vlašim je nahrazena linkou 550)
200038 (E38)    Vlašim – Postupice – Popovice (linka je vedena do zastávky Vlašim, sídliště)
200049 (E49)    Heřmaničky – Votice – Vrchotovy Janovice – Sedlčany (linka je zkrácena do trasy Votice – Sedlčany; v úseku Heřmaničky – Votice nahrazena linkou 556)
300013 (D13)    Příbram – Sedlčany – Tábor (na linku jsou převedeny spoje linky 300063 v trase Sedlec-Prčice – Sedlec-Prčice, Veletín)
300062 (D62)    Sedlčany – Jesenice – Sedlec-Prčice – Vrchotice I (linka je zkrácena do trasy Sedlčany – Sedlec-Prčice; v úseku Sedlec-Prčice – Vrchotice I nahrazena linkou 557)
300067 (D67)    Sedlčany – Křenovičky – Heřmaničky – Sedlec-Prčice (linka je zkrácena do trasy Sedlčany – Křenovičky; v úseku Křenovičky – Sedlec-Prčice nahrazena linkami 556 a 557)
390100    Tábor – Borotín – Střezimíř – Jistebnice, Křivošín – Jistebnice (vybrané spoje neobslouží zastávky Střezimíř, žel. st. a Střezimíř, nám. (nahrazeno linkami 557, 568)
390710    Mladá Vožice – Louňovice p. Blaníkem – Postupice – Benešov – Praha (na trasu linky vložena zastávka Veliš, rozc. 0.5)
390770    Mladá Vožice – Sudoměřice u Tábora – Miličín – Votice (linka je zkrácena do trasy Mladá Vožice – Sudoměřice u Tábora; v úseku Miličín – Votice je nahrazena linkou 500)

   Zrušené linky
132100    Praha – Tábor – Týn n. Vlt. – České Budějovice (nahrazeno linkou 500)
200050 (E50)    Benešov – Sedlec-Prčice (nahrazeno linkami 500, 557)
200070 (E70)    Benešov – Jankov (nahrazeno linkami 532, 552, 553, 554)
200072 (E72)    Benešov – Jankov, Odlochovice (nahrazeno linkami    553, 554)
200073 (E73)    Jankov – Votice (nahrazeno linkami 532, 550, 553)
200074 (E74)    Jankov – Jankov, Odlochovice (nahrazeno linkou 553)
200077 (E77)    Votice – Maršovice (nahrazeno linkou 566)
200083 (E83)    Votice – Miličín (nahrazeno linkami 500, 568)
200084 (E84)    Votice – Miličín – Mezno (nahrazeno linkami 500, 567, 568)
200085 (E85)    Neustupov – Votice – Vojkov (nahrazeno linkami 532, 554, 566)
200092 (E92)    Miličín – Zvěstov – Benešov (nahrazeno linkami 500, 553, 556, 557, 567, 568)
200094 (E94)    Neustupov – Votice – Praha (nahrazeno linkami 500, 552)
300063 (D63)    Sedlec-Prčice – Votice (nahrazeno linkami 557, 300013)
300066 (D66)    Sedlec-Prčice – Červený Újezd (nahrazeno linkou 568)
340001    Jindřichův Hradec – Tábor – Votice – Praha (nahrazeno linkou 500)
340002    Třeboň – Tábor – Votice – Praha (nahrazeno linkou 500)
390001    Tábor – Votice – Praha (nahrazenu linkou 500)
390720    Mladá Vožice – Praha (nahrazeno linkou 500, 567)
390760    Mladá Vožice – Olbramovice (nahrazeno linkou 552)


Integrace Dobrovicka od 29. 8. 2020

   V oblasti Dobrovicka budou zavedeny 4 nové linky PID (416, 417, 418, 463), změněno bude 5 stávajících linek PID (432, 442, 499, 674, 676), zrušeno bude 11 stávajících linek mimo systém PID a upraveny budou 2 stávající linky mimo systém PID. Změna se dotkne 37 měst a obcí ve Středočeském kraji. Pro většinu obcí zůstane zachované přímé spojení na směny ve ŠKODA AUTO.

   Mladá Boleslav – Dobrovice
   Spojení Mladé Boleslavi a Dobrovic budou zajišťovat čtyři nové linky PID 416, 417, 418 a 463. Linky 416 a 463 jsou vedeny přes Bezděčín a Sýčinu, linka 417 je vedena přes Kolomuty a linka 418 je vedena přes Jemníky a Bojetice. Všechny linky se sejdou v zastávce Dobrovice, Aut. st.
   Z autobusového stanoviště v Dobrovicích linky pokračují do dalších částí oblasti Dobrovicka. Linka 416 je vedena do místní části Chloumek přes obec Vinařice, linka 417 je vedena do Kosořic, Rejšic, Charvatců do Mcel, linka 418 je vedena přes Libichov, Němčice, Kosořice, Rejšice, Smilovice do Luštěnic a Brodců. Linka 463 pokračuje směrem na Semčice, Prodašice, Seletice do Rožďalovic.
   Oblast Luštěnic nově obslouží linka PID 418 s tím, že vznikne garantovaný přestup mezi linkami 418 a 432 v Luštěnicích pro relaci Mladá Boleslav – Luštěnice, Sluneční (Luštěnice, Zelená). Ranní spoj na osmou hodinu ranní a odvoz z odpolední směny je zajištěn linkou 432 se závlekem do zastávek Luštěnice, Sluneční a Luštěnice, Zelená.

   Úprava vedení linek na Nymbursku
   Linka 499 nově bude vedena z Loučeně místo do Seletic směrem na Mladou Boleslav přes obce Chudíř, Jabkenic, Pěčice, Semčice, Ctiměřice a Kolomuty. Do Seletic bude prodloužena linka 676. V úseku Mladá Boleslav – Kolomuty budou vedeny linky 417 a 499 v prokladu, to samé se týká i spojení Nymburk – Loučeň, kde v prokladu budou jezdit linky 499 a 676 jako tomu funguje dnes.
   Linka 674 bude nově prodloužena z Křince do Rožďalovic, kde v tomto úseku nahradí stávající linku SID H12.

   Spojení Mladá Boleslav – Lysá nad Labem
   Spojení Mladá Boleslav – Lysá nad Labem bude nově zajištěno dvěma linkami PID – stávající linkou 432 vedenou přes Milovice a Vlkavu, která bude jezdit ve stávajícím provozu a linkou PID 442, která je prodloužena z Benátek nad Jizerou přes Dražice, Brodce a Strašnov do Mladé Boleslavi.
   Cestovní doba linkou PID 432 z Mladé Boleslavi do Lysé nad Labem je téměř hodina a čtvrt, zatímco cestovní doba linky PID 442 mezi těmito dvěma městy činí jednu hodinu. Všechny spoje obou linek navazují v Lysé nad Labem na vlaky ve směru Praha.

   Svozy na směny ve Škoda Auto
   Pro většinu obcí je na směny ve ŠKODA AUTO zajištěno jako doposud přímé spojení. V rámci efektivního využití vozidel a současně jednotnému integrovanému systému i na železnici, dochází k následujícímu dopravnímu opatření:
• odvoz z odpolední směny do místních částí Zelená a Sluneční obce Luštěnice je zajištěn linkou 432 s odjezdem ve 22:24, která zmíněné zastávky obslouží pouze tímto jediným spojem (v ostatních případech je spojení zajištěno linkou 418, případně zavedenými návaznostmi z linky 418 na 432 či naopak)
• odvoz z odpolední směny do Vinařic a Chloumku je zajištěn linkou 418 s odjezdem ve 22:25, která se v zastávce „Dobrovice, Aut. st.“ změní na linku 416 a pojede do zastávky Dobrovice, Chloumek (jedná se o přímý spoj bez nutnosti přestupu)
• odvoz z odpolední směny do Smilovic, Charvatců a Mcel je zajištěn linkou 418 s odjezdem ve 22:30, která se v zastávce „Smilovice, Rejšice“ změní na linku 417 a pojede do zastávky Mcely (jedná se o přímý spoj bez nutnosti přestupu, obec Jabkenice může využít linku 499)
• odvoz na noční směnu ze Mcel a Charvatců je zajištěn linkou 417 do zastávky „Dobrovice, Aut. st.“ s příjezdem ve 20:50, kde bude navazovat linka 418 s odjezdem ve 20:54 (mezi linkou 417 a 418 nutno přestoupit, obec Jabkenice může využít přímého spojení linkou 499, obce Rejšice a Smilovice mohou využít přímého spojení linkou 418)
• odvoz z odpolední směny do Nepřevázky je zajištěn linkou 463 s odjezdem ve 22:25 (tento spoj jede jako jediný na lince 463 přes Nepřevázku

   Svoz na směny do zastávky Zalužany ŠKODA
   Nově je zavedena možnost přijet z a odjet do jakékoliv části Dobrovicka z i do zastávky Zalužany ŠKODA. Linka 416 je vedena ze zastávky Mladá Boleslav, Aut. st. do zastávky Mladá Boleslav, Zalužany ŠKODA, kdy na autobusovém stanovišti vyčká na další linky PID. Ze zastávky Mladá Boleslav, Zalužany ŠKODA je svoz řešen linkou 416 po noční směně a linkou 418 po ranní a odpolední směně. Ostatní linky PID opět vyčkají na příjezd spoje ze Zalužan.

   Nové linky
416    Mladá Boleslav, Zalužany ŠKODA – Mladá Boleslav – Nepřevázka – Dobrovice, Sýčina – Dobrovice – Vinařice – Dobrovice, Chloumek (částečně nahrazuje provoz linek 260860, 260870, 260900; zajišťuje spojení pro Dobrovice, Chloumek, Nepřevázku a doplňkové spojení Dobrovic a Mladé Boleslavi přes Sýčinu a Bezděčín; ve vybraných časech zajíždí až do zastávky Mladá Boleslav, Zalužany ŠKODA; v zastávce Mladá Boleslav, Aut. St. zajištěn přestup ze všech ostatních linek PID)
417    Mladá Boleslav – Řepov – Plazy – Kolomuty – Dobrovice, Holé Vrchy – Dobrovice, Týnec – Dobrovice – Kosořice – Charvatce – Jabkenice – Mcely (částečně nahrazuje provoz linek 260040, 260130, 260930 a 270020; plní funkci rychlého spojení Mcel, Jabkenic, Charvatců, Kosořic s Dobrovicemi a přímého spojení s Mladou Boleslaví; zajišťuje požadované přímé spojení Dobrovic s místní částí Holé Vrchy)
418    Mladá Boleslav, Zalužany ŠKODA – Mladá Boleslav – Mladá Boleslav, Jemníky – Dobrovice, Bojetice – Dobrovice – Dobrovice, Sýčina – Dobrovice, Libichov – Němčice – Luštěnice, Voděrady – Kosořice – Smilovice, Rejšice – Smilovice – Smilovice, Újezd – Luštěnice – Brodce (částečně nahrazuje provoz linek 260008, 260130, 260870, 260900 a 270020, doplňková linka zajišťující požadované přímé spojení Luštěnic (oblast Zelená, Sluneční), Smilovic, Voděrad, Němčic s Mladou Boleslaví přes Dobrovice; návozná linka oblasti Luštěnice, Zelená do Luštěnic, kde bude možnost přestupu na rychlé spojení do Mladé Boleslavi pomocí linky 432)
463    Mladá Boleslav – Dobrovice, Sýčina – Dobrovice – Dobrovice, Úherce – Semčice – Žerčice – Ledce – Ujkovice – Prodašice – Seletice – Košík, Doubravany – Košík – Košík, Tuchom – Rožďalovice (částečně nahrazuje provoz linek 260110 a 260860; plní funkci rychlého spojení Rožďalovic, Košíku, Seletic, Prodašic, Ujkovic, Ledců, Žerčic s Dobrovicemi, Mladou Boleslaví a její místní částí Bezděčín)

   Změny stávajících linek PID
432    Lysá nad Labem – Milovice – Vlkava – Smilovice – Luštěnice – Němčice – Dobrovice, Libichov – Nepřevázka – (Luštěnice, Brodecká – Luštěnice, Zelená – Luštěnice, Sluneční) – Mladá Boleslav (u posledního spoje z Mladé Boleslavi do Milovic po odpolední směně ve ŠKODA AUTO se zřizuje zajíždění do místních částí Luštěnic Zelená a Sluneční; zřizují se garantované návaznosti s linkou 418 z/do Brodců)
442    Lysá nad Labem – Jiřice – Benátky nad Jizerou – Dražice – Brodce – Strašnov – Mladá Boleslav, Bezděčín – Mladá Boleslav (částečně nahrazuje provoz linek 260004 a 260992; linka je prodloužena z Benátek nad Jizerou po trase stávající linky 260992 přes Dražice, Strašnov a Bezděčín do Mladé Boleslavi; vzniká rychlejší přímé spojení Lysé nad Labem a Mladé Boleslavi oproti lince 432 (kratší cca o 20 min.))
499    Nymburk – Všechlapy – Krchleby – Loučeň – Jabkenice – Semčice – Kolomuty – Plazy – Řepov – Mladá Boleslav (částečně nahrazuje provoz linek 260040, 260130, 260930 a 270020; linka je z Loučeně odkloněna do Mladé Boleslavi; v úseku Loučeň – Mcely – Seletice nahrazena upravenou linkou PID 676; vzniká přímé spojení mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví autobusem)
674    Nymburk – Budiměřice – Netřebice – Vestec – Křinec – Žitovlice – Košík – Košík, Tuchom – Rožďalovice (nahrazení linky SID H12 (270 012) v úseku Křinec – Rožďalovice; spoje vedeny ve shodných časových polohách beze změny trasy oproti H12
676    Nymburk – Bobnice – Jíkev – Loučeň – Mcely – Seletice (linka je od Jíkve odkloněna do Loučeně přímo (nikoli přes Loučeň, Studečky); z Loučeně je dále prodloužena přes Loučeň, Studečky a Mcely do Seletic jako náhrada za odkloněnou linku PID 499)

   Změny stávajících linek mimo PID
260004    Mladá Boleslav – Písková Lhota / Strašnov – Brodce – Horky nad Jizerou – Hrušov – Chotětov (spoje vedené přes Strašnov pojedou přes Pískovou Lhotu; spojení přes Strašnov nahrazeno linkou 442)
260950    Mladá Boleslav – Březno – Lhotky – Domousnice – Rabakov – Dětenice – Libáň (částečně nahrazuje provoz linky 260 130; v jednom páru spojů zajíždí do obcí Lhotky a Rabakov jako náhrada za spoj linky 260 130)

   Zrušené linky
260008    Mladá Boleslav – Luštěnice – Brodce (nahrazeno linkami 418, 432)
260040    Mladá Boleslav – Dobrovice – Chudíř (nahrazeno linkami 416, 417, 499)
260110    Mladá Boleslav – Prodašice – Rožďalovice (nahrazeno linkami 260 890, 260 950, 463)
260130    Mladá Boleslav – Dobrovice – Vlkava (nahrazeno linkami 417, 418, 432)
260860    Mladá Boleslav – Dobrovice – Prodašice (nahrazeno linkami 416, 463, 499)
260870    Dobrovice – Němčice – Dobrovice (nahrazeno linkou 418)
260900    Mladá Boleslav – Dobrovice – Dobrovice, Chloumek (nahrazeno linkami 416, 418)
260930    Mladá Boleslav – Semčice – Mcely (nahrazeno linkami 417, 499)
260992    Mladá Boleslav – Strašnov – Benátky n. Jizerou (nahrazeno linkou 442)
270020    Loučeň – Mladá Boleslav (nahrazeno linkami 416, 417, 418, 432, 499)
270012    Křinec – Rožďalovice (nahrazeno linkou 674)

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 1,15MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno