Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Komplexní jarní blokové čištění komunikací v roce 2020 bez přeparkování vozidel !

Vzhledem k současné situaci (vyhlášení nouzového stavu vládou ČR) bude tradiční jarní blokové čištění ulic na území MČ P15 zajištěno způsobem, při kterém občané MČ P15 nebudou muset přeparkovávat svá vozidla. Úklid začne v pondělí 6. dubna 2020.

V rámci jednotlivých bloků nebude rozmisťováno přechodné dopravní značení o dočasném zákazu zastavení. Parkující vozidla tedy nebudou pokutována a odtahována.

Tato informace se týká jak komunikací ve správě TSK hl. m. Prahy a.s., tak i komunikací ve správě MČ Praha 15.

Harmonogram úklidů komunikací ve správě TSK

Harmonogram úklidů komunikací ve správě MČ P15

Tisková zpráva TSK hl.m. Prahy

 

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy