Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor dopravněsprávních činností MHMP

NOVÁ ADRESA (od září 2014):
Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4
 
Oddělení přestupkového řízení (původně pracoviště Korunní 98, Praha 10)
2. patro - vstup přes recepci budovy  BCV – Business Centre Vyšehrad

Oddělení správního řízení (původně pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1)
4. patro - vstup přes recepci budovy BCV - Business Centre Vyšehrad
 
Provoz přepážkových hal – registr řidičů a registr vozidel
v přízemí budovy se nachází odbavovací hala se samostatným vstupem z ulice


Úřední doba na pracovištích v Business Centre Vyšehrad:

Registr řidičů – přepážková hala
pondělí až čtvrtek 7:00 - 19:00 hodin
pátek                   7:00 - 11:00 hodin
fotografii lze pořídit v přízemí budovy ve Fotocentru
v době: Po – Čt   8:00 – 17:00, Pá  8:00 – 11:00

Registr vozidel – přepážková hala
pondělí a středa 7:45 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek    7:00 - 15:30 hodin
pátek                 7:00 - 11:00 hodin
 
Oddělení techniků (6. patro) - vstup přes recepci budovy BCV - Business Centre Vyšehrad
pondělí a středa  7:45 - 12:15 hodin, 12:45 - 17:00 hodin
úterý a čtvrtek     7:00 - 11:30 hodin, 12:00 - 15:30 hodin

Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy v přízemí budovy - společný vstup s registrem vozidel
Na podatelně lze podat podání pro všechny složky Magistrátu hl. m. Prahy, není však výdejním místem pro městské části hl. m. Prahy
pondělí až čtvrtek 8:00 - 18:00 hodin
pátek                   8:00 - 15:00 hodin

Pokladna:
úřední doba shodná jako v registru řidičů
 
Další oddělení odboru DSC – sekretariát, spisová služba a oddělení správních činností mají pracoviště v 6. patře, vstup přes recepci budovy BCV – Business Centre Vyšehrad
 
Dopravní spojení:
• MHD – metro C, stanice Vyšehrad.
• Parkování pro vozidla je možné v podzemních garážích BCV (placené parkoviště – 50 Kč/1 hodinu; do 15 minut zdarma).
 
Odloučených pracovišť Odboru dopravněsprávních činností – registr vozidel (Nad Vršovskou horou, Osiková, Jeremiášova, Na Výběžku) se stěhování nijak nedotklo.
 
Informace registr řidičů 236 00 5490, informace registr vozidel 236 00 5491
Informace k provozu pracovišť je možné získat i na infolince 12 444