Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Parkování v MČ Praha 15

Provozovatel Adresa Typ
parkoviště
Kapacita Volná místa Cena za parkování (Kč) Kontakt

Hlídaná parkoviště a garážová stání v Praze 15

Petr Hrdina Hornoměcholupská 565a Hlídané 150 Osobní 0 Osobní/měsíc 850,00 732464986
      Dodávka 1 Služební/měsíc 1350,00  
      Motocykl 3 Dodávka/měsíc 1350,00  
 
Central
Parking,
 s.r.o.
Doupovská (x K Horkám) Hlídané 140   17 Osobní/měsíc 750,00 727913740
Doupovská (x Sady zahradnické mládeže) Hlídané 92   2 Služební/měsíc 950,00 777320988
Bruslařská (x Plukovníka Mráze) Hlídané 480   180 Dodávka/měsíc 1300,00  
 
Kapička
auto moto
Weilova ul. (u konečné tramvaje) Hlídané 90   15 Osobní/měsíc 750,00 602217732
          Služební/měsíc 850,00  
          Dodávka/měsíc 1050,00  
          1 hod 40,00  
          1 den 100,00  
 
MČ Praha 15 Veronské náměstí Garážové 535 Osobní 29 m2/rok 863,76 724716723
  stání   Motocykl 8 Druhé stání/m2/rok 770,85 281003702
      Imobilní 7 ZTP/m2/rok 357,35  
 
MČ Praha 15 Janovská 486 Garážové 27   0 m2/rok 864,00 281003616
  stání            

Údaje jsou aktualizované ke dni 10. 08. 2020.

 

Autor článku: od@praha15.cz Odbor dopravy