Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytové prostory ve 2. NP budovy č. p. 910/10, ulice Golfová, Praha 10 - Hostivař

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

část 1. NP (přístupové schodiště, vstup) a nebytové prostory ve 2. NP budovy č. p. 910/10, ulice Golfová, Praha 10 - Hostivař, na období 10 let, za účelem užívání jako ordinaci lékaře stávajícím nájemcům:

DiaGolfová, s. r. o., IČO: 29128242, obor diabetologie, celková výměra 65,04 m2,

Cardiogemma, s. r. o., IČO: 29141079, obor kardiologie, celková výměra 38,54 m2
a 51,08 m2,

Klinická psychologie - PhDr. Krchová, s. r. o., IČO: 01697757, obor klinický psycholog, celková výměra 34,09 m2,

Oční ordinace MUDr. Zbořilová, s. r. o., IČO: 24235709, obor oftalmologie, celková výměra 67,28 m2.

Veškeré  informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro.

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

Záměr bude zveřejněn po dobu od 10. 9. 2020 do 25. 9. 2020.

 

 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 9. 9. 2020

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 66,74kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno