Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Jste na starých webových stránkách !!! Nové najdete na adrese www.praha15.cz.

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

Správní úkony nelze hradit platební kartou.
 

Občanské průkazy Cestovní doklady s biometrickými údaji
žádost
podána dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
žádost podána
dne
stav podané
žádosti
připraveno
k převzetí dne
09.09.2020 doklad ve výrobě   09.09.2020 doklad ve výrobě  
08.09.2020 doklad ve výrobě   08.09.2020 doklad ve výrobě  
07.09.2020 doklad ve výrobě   07.09.2020 doklad ve výrobě  
03.09.2020 doklad ve výrobě   03.09.2020 doklad ve výrobě  
02.09.2020 doklad ve výrobě   02.09.2020 doklad ve výrobě  
01.09.2020 doklad ve výrobě   01.09.2020 doklad ve výrobě  
31.08.2020 doklad ve výrobě   31.08.2020 doklad ve výrobě  
27.08.2020 doklad vyroben 09.09.2020 27.08.2020 doklad vyroben 09.09.2020
26.08.2020 doklad vyroben 09.09.2020 26.08.2020 doklad vyroben 09.09.2020
25.08.2020 doklad vyroben 07.09.2020 25.08.2020 doklad vyroben 07.09.2020
24.08.2020 doklad vyroben 07.09.2020 24.08.2020 doklad vyroben 07.09.2020
20.08.2020 doklad vyroben 02.09.2020 20.08.2020 doklad vyroben 02.09.2020
19.08.2020 doklad vyroben 02.09.2020 19.08.2020 doklad vyroben 02.09.2020
18.08.2020 doklad vyroben 31.08.2020 18.08.2020 doklad vyroben 31.08.2020


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.