Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

Popisy jsou zveřejňovány na Portále veřejné správy.

Popisy jsou centrálně spravovány redakcí, která ve spolupráci se zveřejňujícím subjektem provádí zveřejnění životní situace a její následné aktualizace.

Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu, případně další informace (odkaz na zákony, články, rejstříky, elektronické formuláře).


Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Více najdete zde.

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete zde.

 

Matriky


Jména a příjmení

 

Manželství

 

Rodná čísla

 

Státní občanství


Ověřování listin a podpisů

Vidimace a legalizace

Evidence obyvatel a trvalý pobyt

 

Občanské průkazy a cestovní doklady

 

Služby CZECHPOINTU (http://www.czechpoint.cz/web/)