Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
- v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
- do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
- v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
- u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů
Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

  Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech
Vydání do 5 pracovních
dnů
Občané starší 15 let MV -> MV = 6.000 Kč MV -> MV = 3.000 Kč
  ORP ->MV = 4.000 + 2.000 Kč
4.000   2.000 = 6.000 Kč
ORP -> MV = 2.000 + 1.000 Kč
2.000 1.000 = 3.000 Kč
    ORP -> ORP = 3.000 Kč
Občané mladší 15 let MV -> MV = 2.000 Kč MV -> MV = 1.000 Kč
  ORP -> MV = 1.500 + 500 Kč
1.500    500 = 2.000 Kč
ORP +> MV = 500 + 500 Kč
500        500 = 1.000 Kč
    ORP -> ORP = 1.000 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor občanskosprávních agend

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 356,33kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno