Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

  • všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
  • občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
  • aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
  • dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
  • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
  • lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
  • občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
  • občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
  • převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
                       městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
                       městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
                    - u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
                       městských částí Praha 1 až 22)
                       (nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
                    - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
                       za správní poplatek 100 Kč
                       (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

   - ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
   - ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
   - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

   - ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
   - ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

  Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech
Vydání do 5 pracovních dnů
Občané starší 15 let  MV -> MV = 1.000 Kč  MV -> MV = 500 Kč
   ORP -> MV = 500 + 500 Kč
 500       500 = 1.000 Kč
 ORP -> MV = 250 + 250 Kč
 250       250 = 500 Kč
     ORP -> ORP = 500 Kč
Občané mladší 15 let  MV -> MV = 500 Kč  MV -> MV = 300 Kč
   ORP -> MV = 250 + 250 Kč
 250       250 = 500 Kč
 ORP -> MV = 200 + 100 Kč
 200       100 = 300 Kč
     ORP -> ORP = 300 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor občanskosprávních agend

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 484,33kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno