Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ostatní organizace

Centrum dopravní výchovy Praha 15 https://www.facebook.com/pages/Centrum-dopravn%C3%AD-v%C3%BDchovy-Praha-15/565541773573120?sk=info&tab=overview

Provozní řád najdete zde.
Český rybářský svaz MO Hostivař www.rybarihostivar.cz
Český svaz bojovníků za svobodu
OV ČSBS Praha 15
www.ovcsbsp15.estranky.cz
Dům Um www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-hostivar
Hostivařská přehrada www.hostivarskaprehrada.cz
Jazykové školy v Praze 15 přehled škol najdete zde
Klub seniorů Praha 15 www.csop-praha15.cz
Městská knihovna www.mlp.cz
Obec baráčníků Horní Měcholupy www.obpraha15.estranky.cz
PROXIMA SOCIALE  o.p.s.
- programy pro děti a mládež
- nízkoprahové programy - Praha 15
www.proximasociale.cz
Římskokatolická farnost Praha 15 www.centrumhostivar.cz
Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy www.sdhhm.cz
Společnost Antonína Švehly spolecnost.antoninsvehla.cz
Středisko ekologické výchovy hl.m.Prahy www.toulcuvdvur.cz
Svaz důchodců ČR - Aktivní senioři Praha 15 www.aktivni15.estranky.cz
Zelena Hostivař http://www.zelenahostivar.cz/
ZO ČSCH Hostivař www.zohostivar.wbs.cz

Autor článku: oit@praha15.cz Kultura