Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Příměstské tábory v roce 2020

DDM Praha 10 - Dům UM www.dumum.cz
Eugen Link Football Academy www.elfafotbal.cz
Farnost Stětí sv. Jana Křtitele www.centrumhostivar.cz
Golf Hostivař www.golfhostivar.cz
Mateřská škola Sluníčka http://slunicka.com/
Sportovní Klub Bojových Umění www.skbu.cz
Tenis Duda www.tenisduda.cz
Toulcův dvůr, z.s. www.toulcuvdvur.cz
XTERRA - terénní triatlon www.xctsport.cz