Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Soukromé základní a mateřské školy, mateřská centra

Mateřská škola Sluníčka www.slunicka.com
Mateřská škola Semínko www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/materska-skola
Mateřská škola Košík

www.mskosik.cz

Sportovní základní a mateřská škola Človíček Hostivař http://www.sportovniskoly.cz/
Mateřské centrum Frydolínek www.sokolhostivar.cz/?aid=seznam&bid=frydolinek&cid=frydolinek
Mateřské centrum Rarášek www.rarasek.iprostor.cz
Miniškolka Beránek

www.miniskolkaberanek.cz

Rodinné centrum Voříšek  www.centrumvorisek.cz
Duhová školka www.duhovaskolkapraha.cz