Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor sociální péče

Vykonává a zajišťuje činnosti přenesené Statutem hl. m. Prahy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální péče. V rámci jednotlivých oddělení poskytuje komplexní poradenskou činnost v souladu s platnými právními normami.

Vedoucí odboru: Ilona Záhorská (pověřená vedením odboru)
Tel.: 281 003 105
Sekretariát: Zuzana Vencovská
Tel.: 281 003 114

Podrobný popis činnosti odboru
 

Kappa Beta Institut, z.s.

S ohledem na současnou náročnou karanténní situaci nabízíme BEZPLATNOU možnost využití kapacit k rodinné mediaci...

Podrobnosti