Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Činnost oddělení péče o sociálně potřebné a zdravotně postižené občany - OPSP

 

Oddělení péče o sociálně potřebné a zdravotně postižené občany vykonává  činnosti sociální práce, v souladu s ustanovením § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními § 7, § 63 a § 64 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, mezi které patří zejména zajištění základního i odborného sociálního poradenství, především v oblasti dávek sociální ochrany pro osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené hmotnou nouzí a seniory. V rámci poradenské činnosti informuje osoby o možných postupech řešení nepříznivé sociální situace, poskytuje informace o platných zákonech v sociální, pracovně právní oblasti, o nárocích na dávky hmotné nouze, o možnostech výběru druhu sociálních služeb dle potřeb klientů apod. Vydává parkovací průkazy označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Zabezpečuje zprostředkování sociální služby nebo kontaktu s poskytovateli sociálních služeb. Provádí sociální šetření v místě bydliště občanů, kteří potřebují pomoc či sociální služby. Při výkonu sociální práce spolupracuje se státními orgány, územně správními celky, zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi na řešení nepříznivé životní situace klientů a další činnosti.

 

Zpět na informace o odboru.