Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Omezení v nadcházející topné sezóně

S blížícím se podzimem se přibližuje i topná sezóna a je tedy nejvyšší čas si znovu připomenout změny, které přinesla Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Podrobnosti

Seč

V příštím týdnu bude zahájena první seč pozemků ve správě MČ v katastru Horních Měcholup i Hostivaře.

Podrobnosti

Deratizace

Stejně jako v minulých letech bude i letos probíhat na pozemcích a v objektech ve vlastnictví a správě hl. m. Prahy cyklická deratizace.

Podrobnosti