Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

v y h l a š u j e   dne 10.9.2020 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

referent odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída)

Sjednaný druh práce:    
výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti silničního hospodářství a dopravy (správní řízení, přestupkové řízení, zvláštní užívání a omezení obecného užívání pozemních komunikací, trvalé a přechodné místní úpravy silničního provozu, kontrolní a vyhledávací činnost, státní dozor)

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům

Další požadavky:

 • Vyšší odborné/VŠ
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost
 • komunikační schopnosti v písemném a ústním projevu
 • znalost práce na PC /Word, Excel/

Výhoda:

 • znalost státní správy na úseku silničního hospodářství a přestupkového řízení
 • řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • stravenky v hodnotě 110 Kč
 • 3 dny sick days
 • možnost pružné pracovní doby
 • příjemný pracovní kolektiv
 • možnost osobního vzdělávání

 

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
  odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, kontakt (telefon, email)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do
29.9.2020 na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –referent OD“.

Nástup:  dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

                                                                                                             Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                    tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 75,84kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno