Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Volené orgány

Zastupitelstvo MČ Praha 15

V komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018, bylo zvoleno 31 členů
Zastupitelstva městské části Praha 15.

Ustavující zasedání ZMČ, na kterém všichni členové Zastupitelstva MČ Praha 15 složili slib, se konalo dne 31. října 2018.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 15

Rada MČ Praha 15

Ve volebním období 2018 - 2022 působí 7 členná Rada MČ Praha 15 ve složení:

  • uvolněné funkce: starosta, 1. místostarosta, 4 místostarostové
  • neuvolněná funkce: 1 radní

byla zvolena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z - 3 až Z - 5, dne 31.10.2018.

Komise zřízené Radou MČ Praha 15, iniciativní a poradní komise Rady MČ Praha 15