Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise zřízené Radou MČ Praha 15

 

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15  a Redakční rady Hlasatele (PDF, 213 kB)

Bezpečnostní rada
MČ Praha 15
 
 Předseda:   starosta MČ Praha 15
 Milan Wenzl
 Členové:  1. místostarosta MČ Praha 15
 Václav Bílek
   tajemník ÚMČ Praha 15
 Mgr. Aleš Cejnar, MPA
   zástupce OŘ PČR Praha IV
 Mgr. Jiří Votoček
   zástupce OŘ MP Praha 15
 Bc. Petr Sabol
   zástupce HZS hl. m. Prahy
 Mjr. Ing. Libor Dostál
   velitel JSDH Horní Měcholupy
 Ing. Jiří Markuci
 Tajemník:  referent krizového řízení
 Ing. Květoslav Marek

 

Krizový štáb MČ Praha 15   Předseda:   Milan Wenzl
 Členové:  členové Bezpečnostní rady
 MČ Praha 15
   Mgr. Jitka Kolářová
   Ing. Petr Neumann
   Michal Fischer
   Michal Fraeunterka
   starosta MČ Praha Dolní Měcholupy
 Mgr. A. Jiří Jindřich
   starosta MČ Praha Dubeč
 Jaroslav Tošil
   starosta MČ Praha Petrovice
 JUDr. Olga Hromasová
   starosta MČ Praha Štěrboholy
 František Ševít
 Tajemník:  Ing. Květoslav Marek

 

Povodňová komise  Předseda:   Milan Wenzl
 Zástupce předsedy:  Václav Bílek
 Členové:  Mgr. Jitka Kolářová
   Michal Frauenterka
   Mgr. Aleš Cejnar, MPA
   Ing. Květoslav Marek
   Jaroslava Šimonová
   Mgr. Jana Kořínková, MPA
   Bc. Peter Sabol
   Ing. Jiří Markuci
   Linda Ipserová, DiS
 Tajemnice komise:  Mgr. Zuzana Venclíková

 

 

Komise pro sociálně-právní
ochranu dětí
 Předsedkyně:  Ilona Záhorská
 Členové:  Michal Fischer
   MUDr. Lenka Venzarová
   Bc. Lenka Kalistová
 Tajemnice:  Hana Uhlířová

 

Komise majetková  Předseda:  Michal Frauenterka
 Místopředseda:  Václav Bílek
 Členové:  Ing. Radka Daníčková
   Milan Ducko
   David Hájek
   Bc. Filip Meluzín, MBA
   Ing. Petr Neumann
   Ing. Ladislav Linek
   Petr Bernat
 Tajemnice:  Ing. Věra Procházková

 

Likvidační komise  Předseda:  Romana Dubenská
 Členové:  Mgr. Jana Kořínková, MPA
   Miroslav Nauč
   Petr Bernat
   Ing. Lenka El Masri
   lic. Lukáš Kaňa
   Mgr. Marie Tomanová
   Petra Čelikovská
 Tajemnice:  Veronika Válová

 

Komise pro výběr uchazečů
do domu s pečovatelskou službou
 Předseda:  Michal Fischer
 Členové:  PhDr. Monika Válková
   Ilona Záhorská
   Bc. Soňa Miklová
   Pavel Pešek
 Tajemnice:  Zuzana Vencovská