Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbory Zastupitelstva MČ Praha 15

Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-24 ze dne 30.1.2019 (PDF, 46 kB).
Úplné znění jednacího řádu najdete zde (PDF, 191 kB)

Výbor finanční  předseda:  Ing. Pavel Klega
 místopředseda:  Miroslav Nauč
 členové:  Ing. Ladislav Linek
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   Ing. Radka Daníčková
 tajemnice:  Mgr. Zuzana Herčíková
 tel: 281 003 510
 email: Zuzana.Hercikova@praha15.cz

 

Výbor kontrolní  předseda:  Milan Ducko
 místopředseda:  Miroslav Hynšt
 členové:  David Hájek
   Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
   Ing. Jan Veleba
 tajemník:  Ing. Michal Procházka
 tel.: 281 003 266
 email: Michal.Prochazka@Praha15.cz

 

Výbor pro školství,
vzdělávání a kulturu
 předsedkyně:  Mgr. Lenka Klasnová
 místopředseda:  doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
 členové:  Lucie Prinzová
   Lucie Jechová
   Michal Fischer
   Ing. Kateřina Táflová
   Ing. Petr Šumbera
 tajemnice:  MUDr. Lenka Venzarová
 tel.: 281 003 525
 email: Lenka.Venzarova@praha15.cz

 

Výbor volnočasových aktivit
a vnějších vztahů
 předseda:  Lucie Prinzová
 místopředseda:  Mgr. Lenka Klasnová
 členové:  Jan Rett
   Pavel Pešek
   Josef Prajzler
   Mgr. Jitka Kolářová
   Lukáš Pertl
 tajemnice:  Milena Hradilová
 tel.: 281 003 588
 email: Milena.Hradilova@praha15.cz

 

Výbor dopravy
a prostředí pro život
 předseda:  Jan Beran
 místopředseda:  David Hájek
 členové:  Michal Frauenterka
   Ing. Petr Neumann
   Ing. Zdeněk Edlman
 tajemník:  Erika Fričová
 tel.: 281 003 609
 email: Erika.Fricova@praha15.cz

 

Výbor zdravotnictví,
sociálních věcí, rodiny
a péče o seniory
 předseda:  Pavel Pešek
 místopředseda:  Michal Fischer
 členové:  Ing. Kateřina Táflová
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   PaedDr. Jana Vachulová
 tajemnice: Barbora Kvardová
 tel.: 281 003 110
 email: Barbora.Kvardova@praha15.cz

 

Poradní sbor seniorů
Výboru zdravotnictví, sociální péče, rodiny a péče o seniory
 předseda:  Oldřich Slavata
 členové:  Marcela Šímová
   Václav Toman
   Jan Smečenský
   Jana Topolová
   MVDr. Jiří Kuna
   MUDr. Jan Novák
   Mgr. Jindra Voříšková
   Vladimír Hradecký
 tajemník:  Barbora Kvardová
 tel.: 281 003 110
 email: Barbora.Kvardova@praha15.cz

 

Výbor územního rozvoje
a koordinace strategických
projektů
 předseda:  Miroslav Nauč
 místopředseda:  Jan Rett
 členové:  Bc. Filip Meluzín, MBA
   Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
   MUDr. Ing. Radek Běla
   Ing. Petr Neumann
   PhDr. Marcel Pencák, Ph.D.
 tajemník:  Mgr. Vladimír Ježek
 tel.: 281 003 318
 email: Vladimir.Jezek@praha15.cz