Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Program a podklady pro jednání 10. ZMČ dne 16.9.2020

Program:

1/Z-107 Finanční vypořádání PO za rok 2019 – příděly do fondů Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 274 kB)
Příloha
(PDF, 2.4 MB)
2/Z-108 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15
k 30. 6. 2020
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 276 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 428 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 973 kB)
3/Z-109 Rozpočtová opatření Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 284 kB)
Doplnění DZ
(PDF, 368 kB)
Situační výkresy
(ZIP, 1.3 MB)
4/Z-110 K návrhu na revokaci usnesení ZMČ Praha 15 č. Z - 86
ze dne 4. 3. 2020 - podněty na změnu územního plánu
zkráceným postupem SÚ HMP nacházející se na území
MČ Praha 15
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 373 kB)
5/Z-111 Prodej části pozemků parc. č. 1302/8 a 1302/9,
vše k. ú. Hostivař (ul. V Chotejně)
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 289 kB)
6/Z-113 K návrhu na schválení zřizovacích listin základních
a mateřských škol
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 292 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 485 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 486 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 489 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 584 kB)
Příloha č. 5
(PDF, 587 kB)
Příloha č. 6
(PDF, 469 kB)
Příloha č. 7
(PDF, 471 kB)
Příloha č. 8
(PDF, 473 kB)
Příloha č. 9
(PDF, 569 kB)
Příloha č. 10
(PDF, kB)
Příloha č. 11
(PDF, 472 kB)
Příloha č. 12
(PDF, 471 kB)
Příloha č. 13
(PDF, 567 kB)
7/Z-114 Vyhodnocení dotačního programu č. I - podpora sportu dětí
a mládeže na rok 2020 – II. výzva
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 212 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 442 kB)
8/Z-115 Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím
místní Agendy 21
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 292 kB)
Příloha
(PDF, 754 kB)
9/Z-116 K některým záležitostem dopravy na území Prahy 15 Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 1.1 MB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 213 kB)
Příloha DZ č. 1
(PDF, 1 MB)
10/Z-119 K návrhu žádosti podané dle Hlavy II, ustanovení § 8
písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění
Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 297  kB)
Příloha
(PDF, 151 kB)
11/Z-117 Návrh řešení zeleně v okolí hostivařského hřbitova Rada MČ Praha 15 Obsah materiálu
(PDF, 1.9 MB)
Příloha č. 1 usnesení
(JPG, 437 kB)
Příloha č. 1 DZ
(PDF, 268 kB)
Příloha č. 2 usnesení
(JPG, 504 kB)
Příloha č. 3 usnesení
(JPG, 442 kB)
Příloha č. 4 usnesení
(JPG, 412 kB)
12/Z-118 K projednání záměru „oáza u mola na Hostivařské přehradě“ Rada MČ Praha 15  
13. Interpelace (dotazy, náměty a podněty) členů zastupitelstva Rada MČ Praha 15  
14. Interpelace občanů MČ Praha 15 (I. část: 18:00 – 18:30 h) Rada MČ Praha 15  
15/Z-120 Stanovisko k projednávanému návrhu na změnu platného
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Patnáctka náš domov
klub členů zastupitelstva
Obsah materiálu
(PDF, 301 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 233 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 529 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 35 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 51 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2020