Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Celé Česko čte dětem

Městská část Praha 15 se aktivně zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem a zároveň do akce Týden čtení dětem v ČR. Celý projekt je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR, Dětského fondu OSN UNICEF a kardinála Dominika Duky.

Do akce se městská část zapojí vydáním vlastního knižního titulu Toulání s dětmi Prahou 15, jejíž prodej bude zahájen 1.10., tedy v den zahájení Týdne čtení dětem v ČR a dále autorským čtením v MŠ Škola hrou.

Další autorská čtení v mateřských a základních školách a dalších organizacích jsou plánována na celý rok 2021.

Autor článku: oit@praha15.cz Zajímavosti